KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Nieuw beleid bodembeheer bevordert hergebruik en verbetert milieukwaliteit

Gemeente gaat voor eigen projecten uit van lagere norm voor lood

Zwolle – Gemeente Zwolle actualiseert het beleid voor gebruik en hergebruik van bodem. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel stellen B en W voor om bij eigen projecten voor lood in de bodem voortaan strengere normen te hanteren. Daarmee volgen ze het advies van de GGD en RIVM om inwoners en in het bijzonder kinderen nog beter te beschermen tegen blootstelling aan lood in de grond.

Lood

Nieuw is de strengere norm voor diffuus lood in de bodem. Diffuus lood is een verontreiniging met lood die aangetroffen kan worden in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote verschillen, dus hogere gehaltes op de ene plek en lagere hoeveelheden op andere plekken.

Net als in veel andere steden zijn vooral in de oudere stadskernen hogere hoeveelheden diffuus lood te vinden. Naast het Zwolse centrumgebied gaat het ook om de oude delen van de wijken Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort. Dit komt onder andere door het historisch gebruik door de mens, bijvoorbeeld industrie, of het opnieuw gebruiken van grond waarin lood zat.

Betere bescherming kinderen

Landelijk onderzoek toont aan dat lood in bepaalde hoeveelheden van invloed kan zijn op de volksgezondheid. In het bijzonder bij (zeer) jonge kinderen kan lood een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling. Om hiertegen meer bescherming te bieden, adviseren de GGD en RIVM in plaats van de 530 milligram lood per kilogram, die nu als wettelijke norm geldt, een lagere norm aan te houden, namelijk 90 milligram per kilogram in de bodem.

 

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button