LifestyleNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nederlandse Kampioenschappen voor vogels 2018

Zwolle – De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) is met ongeveer 25.000 liefhebbers de organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezig houdt met volièrevogels. De NBvV organiseert van donderdag 11 tot en met zondag 14 januari a.s. in de IJsselhallen te Zwolle onder de naam “VOGEL 2018” de Nederlandse Kampioenschappen voor volièrevogels.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers gaat hiermee een nieuwe uitdaging aan, daar het de eerste keer is dat deze Kampioenschappen in de IJsselhallen gehouden gaan worden. Een voor deze Kampioenschappen onbekende accommodatie, immers tot en met 2017 werden de Nederlandse Kampioenschappen in de Americahal te Apeldoorn georganiseerd. Helaas was deze hal niet meer beschikbaar en werd uitgeweken naar Zwolle. De organisatie kan echter een beroep doen op veel vrijwilligers die tijdelijk mee zullen “verhuizen”. Daarnaast zal er door scholengemeenschap “De Groene Welle” uit Zwolle assistentie worden verleend op gebied van verzorging van vogels.

Het gebruik van de IJsselhallen voor dit evenement zal tevens een goede testcase zijn voor een nog grotere uitdaging die de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is aangegaan, namelijk het organiseren van de Mondial 2019 (Wereldtentoonstelling), waarbij meer dan het dubbele aantal uit meer dan 40 landen aanwezig zal zijn.

In de periode van oktober tot en met december worden in Nederland ongeveer 500 plaatselijke en regionale vogeltentoonstellingen gehouden. Het is de gewoonte dat de hoogst uitverkoren vogel(s) later in het seizoen wedijveren met andere toppers uit heel Nederland. De meest bijzondere, mooiste en kleurrijkste vogels zullen daarom een gooi doen naar het kampioenschap. Ruim 11.000 wedstrijdvogels van de hoogste kwaliteit en ingezonden door zo’n 1.300 inzenders uit geheel Nederland zijn te bewonderen. Er is een aparte competitie voor jeugdleden. Daarnaast zijn er ca. 4.000 vogels te koop in een grote verkoopklasse.

Niet alleen het aantal vogels is indrukwekkend, ook de variatie in kleur en zang is groot. Vele soorten zijn er te bewonderen. Onder andere kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes, alsmede Europese vogels … ze zijn in ruime mate te zien en te horen. Stands van leveranciers van vogelvoeders en allerhande toebehoren, waaronder fraaie vogelverblijven, maken deze Nederlandse Kampioenschappen compleet. Ook voorlichting over het houden van vogels is een belangrijk aandachtspunt en er is veel documentatie aanwezig.

De NBvV voert al sinds 2012 beleid dat de gezondheid en het welzijn van vogels die in Nederland in een beschermde omgeving worden gehouden, de zogeheten avicultuur, moeten waarborgen en verbeteren. In dat beleid worden ook handreikingen gedaan ten aanzien van het verantwoord vermeerderen en tentoonstellen van vogels. Daarmee levert de NBvV haar bijdrage aan het maatschappelijk debat over dierenwelzijn. Tegelijkertijd geeft dit beleid aan hoe haar leden moeten omgaan met wettelijke normen en morele waarden ten aanzien van het op een ethisch verantwoorde manier houden van kooi- en volièrevogels.

“VOGEL 2018” is het evenement voor de vogelliefhebber en daarom “The place to be”. Omdat de kwaliteit van de in Nederland gekweekte vogels alom bekend is in Europa, kunnen we ook dit jaar rekenen op bezoekers uit alle delen van Europa.

Naar verwachting zal de show door 11.000 bezoekers worden bezocht.

“VOGEL 2018” wordt van donderdag 11 t/m zondag 14 januari gehouden in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken en is in de nabijheid van het Centraal Station Zwolle gelegen.

Openingstijden:

Donderdag 11 jan. 11.00-17.00 uur

Vrijdag 12 jan. en zaterdag 13 jan. 10.00-17.00 uur

Zondag 14 jan. 10.00-16.00 uur

Toegangsprijzen:

Volwassenen € 9,00

Uitgebreide catalogus € 8,00

Kinderen tot 12 jaar € 5,00

Zie ook: http://www.nbvv.nl/

Gerelateerde artikelen

Back to top button