Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Inzet Actieplan sport en bewegen: gezonde verenigingen

Zwolle – Zwolse sportverenigingen actief en gezond houden. Dat is het doel van het Actieplan Sport en Bewegen dat Zwolle in samenspel met de sportverenigingen in de stad heeft gemaakt. Zwolle geeft de verenigingen de ruimte om de (meer)waarde van sport en bewegen te vergroten. De thema’s die gezamenlijk zijn gekozen zijn samenwerking, verdienvermogen en sportverenigingen als professioneel maatschappelijke partners.

Wethouder René de Heer, onder meer verantwoordelijk voor sport: “Concreet betekent dat dat sportverenigingen in Zwolle hun verantwoordelijkheid kunnen pakken. Clubs kunnen beter aansluiten op de verschillende wensen van individuele sporters. Door per park en stadsdeel sport te organiseren kunnen verenigingen een breder pakket aanbieden en zo meer mensen aanspreken.”

Het actieplan komt voort uit zogenoemde stadsgesprekken met vele betrokkenen uit de Zwolse sportwereld en het Zwolse sportcongres. De dialogen gingen over de stand van zaken bij de verenigingen, over toekomstige ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen en vooral ook over mogelijkheden om negatieve trends te keren. Wat dat laatste betreft gaat het ook in Zwolle over de beperktere actieve betrokkenheid van veel sporters bij hun vereniging en de bezuinigingen die de gemeente ook op het terrein van sport moet toepassen.

Dynamiek

De uitdaging om met ideeën en plannen te komen om sportverenigingen de komende periode actief en gezond te houden is nu neergelegd in het actieplan. Meer dan voorheen is dit actieplan geënt op de lokale dynamiek en wordt ingezet op maatwerk op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Verenigingen hebben daar een grote eigen verantwoordelijkheid in. De gemeente zorgt daar waar mogelijk voor ruimte om die verantwoordelijkheid ook in te vullen. Via de de buurtsportcoaches van SportService Zwolle is bijvoorbeeld tijdelijk ondersteuning mogelijk, met name op het gebied van verenigingsmanagement.

Nieuwe concepten

Voornemens uit het actieplan zijn bijvoorbeeld het verruimen van de mogelijkheden op sportparken, het stimuleren van vitale samenwerkingen en nieuwe concepten en het verschuiven van het sportaanbod voor doelgroepen als senioren en gehandicapten van instellingen naar sportverenigingen.

Sterke basis

Wethouder De Heer: “Ik ben ontzettend trots op sporten in Zwolle. We hebben veel sterke verenigingen en mooie accommodaties verspreid over de stad. Sportverenigingen kunnen daardoor meer bieden dan alleen een paar uur bewegen in de week: verenigingen zijn bijvoorbeeld ook actief als het gaat om (arbeids)participatie en zorg. En zo’n sterke basis is nodig om ook in de toekomst gezonde verenigingen te houden. Dit actieplan geeft aan dat we door goed samen te werken kunnen blijven scoren.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button