KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Invulling van vormgeving Kinderraad en kinderburgemeester

Zwolle – De huidige kinderraad blijft actief totdat de nieuwe kinderraad is geïnstalleerd. Er komt ook een nieuw plan van aanpak hoe de Kinderaad wordt vormgegeven. Het blijkt uit een nota die burgemeester Pete rSnijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Eind 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘Zwolse raad voor kinderen’ aangenomen. Met deze motie gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om bij alle Zwolse basisscholen te inventariseren of er behoefte is aan het installeren van een kinderraad en kinderburgemeester en op basis daarvan een plan te maken voor de realisatie daarvan. Door allerlei omstandigheden is het op dat moment niet direct gekomen tot een uitvoering van deze motie. Wel zijn er in het verlengde van deze motie diverse activiteiten ontwikkeld zoals het project ‘Als ik de baas zou zijn’ en de installatie van een kinderraad in 2022.

Kinderen

Het coalitieakkoord 2022-2026 kent een groot belang toe aan het betrekken van kinderen bij voor hen relevante onderwerpen. De gemeente ontwikkelt momenteel een nieuwe Zwolse participatieaanpak. Het belang is groot dat Zwollenaren op een goede manier worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad en tot betrokkenheid worden gestimuleerd en geactiveerd. Kinderen horen daarbij een volwaardige plek te krijgen in de Zwolse participatieaanpak en de totstandkoming daarvan. Het plan om kinderparticipatie structureel te verankeren met de kinderraad en kinderburgemeester past bij de ambities van de gemeente.

In januari 2022 is een groep van enthousiaste kinderen met het project ‘Als ik de baas zou zijn’ gestart en uit deze groep kinderen zijn 8 kinderen door de burgemeester geïnstalleerd als kinderraad van Zwolle. De periode van deze benoeming liep tot 31 december 2022. Gezien de omvang van de opdracht voor de Kinderraad en de beschikbare middelen moet een formeel inkoopproces worden opgestart. Dit proces leidt tot een partij/partner die de coördinatie en inhoudelijke begeleiding van de kinderraad en kinderburgemeester gaat uitvoeren. Tijdens dit proces blijft de huidige kinderraad actief zodat de energie niet verloren gaat.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button