BouwKabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & Opinie

Krediet voor renovatie basisschool ‘Het Mozaïek’ niet hoog genoeg

Zwolle – Ten opzichte van de voorlopige kostenraming moet er een verhoging van het krediet plaatsvinden voor het renoveren en uitbreiden van het schoolgebouw ‘Het Mozaïek, in Assendorp en het bijbehorende gymnastiekgebouw. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De reden voor de aanpassing van het krediet is dat er sprake was van een forse overschrijding op het oorspronkelijke budget. Dit is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door nadere planuitwerking (bezuinigingen), optimalisaties en afkoop van prijsstijgingen is de overschrijding terug gebracht naar een bedrag van € 419.931,-. Ten opzicht van de prijsindexatie die de VNG  jaarlijks afgeeft is dit aanvullend budget daardoor niet al te groot.

Ook is er een extra bedrag nodig voor de sanering van asbest en de stedebouwkundige kwaliteit. Dat komt omdat het gebouw van  ‘Het Mozaïek’ en rijksmonument is. De afdeling monumentenzorg en cultuurhistorie heeft onder andere geadviseerd om bestaande kozijnen die in de jaren 70 zijn aangebracht te vervangen.

Met het beschikbaar stellen van het krediet wordt het bestuur van de school in staat gesteld om te beginnen met de uitvoering van het project.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button