KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkiezingen

Inbreng Regio Zwolle Provinciale Statenverkiezingen

Zwolle – Op 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden. Daarbij kiest men leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie.

Vanuit Regio Zwolle kijkt men ernaar uit om ook na de verkiezingen de samenwerking met de vier Provincies voort te zetten. Vooruitblikkend op de nieuwe Statenperiode en nieuwe coalitieakkoorden heeft zij haar input met alle provinciale lijsttrekkers gedeeld. Daarnaast heeft ze alle partijen uitgenodigd voor een nadere kennismaking en een werkbezoek aan de regio.

Benieuwd naar de input vanuit Regio Zwolle voor de Provinciale Statenverkiezingen? Hier leest u de brief die Regio Zwolle aan de provinciale lijsstrekkers heeft gestuurd. Hij gaat over samenwerking in de komende Statenperiode.

Regio’s bundelen krachten in gezamenlijke brief aanpak arbeidsmarkt

In de regio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek heeft men de afgelopen jaren samen met Provincies een regionale arbeidsmarktinfrastructuur ontwikkeld die werkt. Vakbonden, werkgevers, onderwijs en overheden bundelen op grote schaal de krachten. En wel om de beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit te vergroten en een gezonde, passende arbeidsmarkt te maken voor de toekomst.

In een gezamenlijke brief aan de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de provinciale Statenverkiezingen roepen de regio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek gezamenlijk op om in de nieuwe Statenperiode en in de nieuw te sluiten coalitieakkoorden het regionale arbeidsmarktbeleid stevig neer te zetten en de financiering van de regionale Ontwikkelfondsen de komende vier jaar voort te zetten.

De brief die is gestuurd naar de lijsttrekkers van de partijen in Overijssel leest u hier. Een vergelijkbare brief is verstuurd naar de partijen in Drenthe, Flevoland en Gelderland.

Bron
regio zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button