LevensbeschouwingNieuws uit ZwolleVoorpagina

Herdenkingsdag van de meest invloedrijke scholier uit Zwolle, Paus Adrianus VI

500ste sterfdag van paus Adrianus VI in Zwolle en in Rome herdacht

Zwolle – Paus Adrianus stierf op 14 september 1523, en nu, op 14 september 2023, word hij herdacht. Men staat in Zwolle stil bij de 500ste sterfdag van Adriaan Boeyens uit Utrecht, scholier in Zwolle aan de Latijnse School. Later was hij verantwoordelijk voor de opvoeding van Karel V, en tot Paus gekozen in 1522 te Rome. De jaren in Zwolle zijn van grote betekenis geweest voor Adriaan. In Zwolle kwam hij onder de hoede van de Broeders van het Gemeene (Gemeenschappelijk) Leven. Tevens is hij sterk beïnvloed door de beweging van de Moderne Devotie, in het hart van Zwolle.

Klokkenspel en programma

Donderdagmiddag 14 september begint om 13.00 uur met klokkenspel vanaf de Peperbus, ter ere van paus Adrianus VI. Om 13.45 uur worden dan de grote klokken van de Peperbus geluid, nl. Michaël en Maria.
Het programma rond Adrianus begint dan om 14.00 uur in de O.L.V. Basiliek (Peperbus) met een inleiding, een oecumenische toegankelijke viering, en een tweetal lezingen over het leven, en de invloed, van paus Adrianus VI. De viering staat o.l.v. Ad van der Helm, pastoor in Den Haag, en voorzitter projectgroep Adrianusjaar, i.s.m. ds. Hans Tissink, predikant te Zwolle.

De lezingen zijn gericht op Adrianus als scholier en theoloog, en als paus Adrianus VI, midden in een Europese machtsstrijd. Hoogleraar Paul van Geest laat daar zijn licht over schijnen.

Om 16.00 uur wordt het eerste deel van het programma rond Adrianus afgesloten met een wandeling langs de locaties waar Adriaan als scholier zijn uren doorbracht.
Om 17.00 uur gaat het programma door in het Academiehuis Grote Kerk, met een welkom, en een woord, door het College van B&W. Aansluitend wordt een lezing, en verbinding verzorgd, door de Actuele Moderne Devotie Beweging, over het Onderwijs in Zwolle, in de Middeleeuwen, en in 2023. Na het eten in het Academiehuis begint om 19.00 uur het avondprogramma, waarin het Onderwijs van Zwolle, het Zwolse Model van de Moderne Devotie, centraal staat. Politici, bestuurders uit het Onderwijs, betrokkenen, buigen zich, en praten over, het Onderwijs Manifest van Cele 2.2..

Ieder kan zich opgeven voor deze dag, en/of voor een onderdeel van deze dag ;
gastvrijlevenzwolle@gmail.com

Gerelateerde artikelen

Back to top button