Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Gezamenlijke natuurorganisaties Overijssel uiterst kritisch luchthavenbesluit Lelystad Airport

Zwolle – Door de uitbreiding van Lelystad Airport komen er nieuwe vliegroutes boven Overijssel. De natuurorganisaties Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de Natuurvereniging IJsseldelta zijn bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk een zienswijze ingediend op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

In de zienswijze is duidelijk aangegeven dat laagvliegen voor deze partijen volstrekt onacceptabel is. Veel vragen over de effecten van het laagvliegen boven de kwetsbare natuur in Overijssel zijn onbeantwoord. De zienswijze spitst zich toe op de gevolgen van de uitstoot van stikstofoxiden, de gevolgen van het vliegveld en de laagvliegende vliegtuigen voor trekroutes van vogels, de gevolgen voor het klimaat zoals opwarming, toename uitstoot kooldioxide en de gevolgen van de toename van geluid voor verstoringsgevoelige diersoorten en natuurgebieden.

Grote zorgen

“Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze nieuwe uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Die gevolgen zijn fors. De luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering,” aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

“De vliegtuigen, die over een grote afstand erg laag vliegen, zorgen bovendien voor extra aantasting van de luchtkwaliteit, voor extra stikstofdepositie en ook voor verstoring van mens en dier door geluid. En tot slot doorsnijden de vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen ook belangrijke trekroutes van vogels. We constateren dat deze gevolgen systematisch zijn onderschat en dat het gewijzigde luchthavenbesluit niet had mogen worden vastgesteld. De vraag is natuurlijk ook of in een tijd waarin klimaatverandering één van onze grootste opgaves is we nog een nieuw vliegveld in onze achtertuin moeten willen.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button