EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeente wil overaanbod bedrijventerreinen tegengaan

Zwolle – Er zijn steeds meer functies die ruimte vragen – zoals woningbouw, energie, landbouw en natuur – en dat dwingt gemeenten en provincie steeds vaker om keuzes te maken en slimmer om te gaan met de ruimte die er is op bedrijventerreinen. Dat staat in een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Omstandigheden

Door snel en sterk veranderde marktomstandigheden – onder andere economische groei, toenemende vraag naar grotere kavels en schaarste in het midden en westen van het land – zijn er inmiddels zorgen over een dreigend tekort aan bedrijventerreinen in alle segmenten: klein- en grootschalig, lokaal en regionaal. De economische groei en de ontwikkeling van een lineaire economie naar een circulaire economie leidt tot een nieuwe ruimtevraag. En naar nieuwe businessmodellen en andere locatiekeuzes- en eisen van bedrijven. Tegelijkertijd zijn er grote maatschappelijke opgaven die hun weerslag hebben op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Dit zijn de klimaatopgave en de opgaven rondom bodem en water. Daarnaast zijn er meer functies die ruimte vragen.

Kwaliteitsambities

De gemeente Zwolle herziet om deze redenen de programmeringsafspraken. Ze worden adaptief, flexibel en ambitieus. Dat betekent dat zowel in de ontwikkelfase als in de fase van uitgifte afhankelijk van de lokale omstandigheden (en bestaande wet-en regelgeving) wordt uitgewerkt hoe te voorzien in kwaliteitsambities. En wel op het gebied van bodem en water, circulair bouwen, duurzaam gebruik, gezonde en groene leefomgeving, groene energie, zorgvuldig ruimtegebruik en regionale/lokale meerwaarde.

Een nog aan te stellen Provinciale commissie van expertise en advies zal gemeenten hierbij adviseren. Meer dan voorheen zullen de ambtelijk en bestuurlijke overleggen gebruikt gaan worden om samen te leren en kennis te
ontwikkelen. Kortom het gaat om programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen door de gemeenten en de provincie vertegenwoordigd in de regio’s West Overijssel voor de periode 2023 tot en met 2026.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button