CoronavirusKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente onderzoekt noodzaak voor meer GGZ door corona

Zwolle – Er zijn in het college van burgemeester en wethouders van Zwolle grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van inwoners. Het college werd met een motie opgeroepen om te onderzoeken of er in samenwerking met verschillende partijen, waaronder zorgverzekeraars, ambulante GGZ-teams ingezet kunnen worden. Deze zouden ondersteunend aan het sociaal wijkteam kunnen zijn en aan maatschappelijke burgerinitiatieven hulp kunnen bieden aan inwoners met GGZ-problematiek. En hierbij mogelijk als voorbeeld te nemen de taskforce EPA in de wijken Dieze en Assendorp.

Weinig mensen doorverwezen

Naar aanleiding van deze motie is contact opgenomen met de interne en externe ketenpartners (o.a. SWT, team VIA van GGD). Hieruit bleek dat het signaal (verergering GGZ problematiek als gevolg van Corona) door de partners in de stad ten dele werd herkend (althans voor 18+). Er werd in 2020 een toename van het aantal personen met verward, of onbegrepen gedrag geconstateerd, maar tegelijk werden echter minder mensen doorverwezen naar GGZ voor behandeling. Verder bleek dat het herstelteam EPA, ondanks de toen geldende Corona-maatregelen,
geen hinder heeft ondervonden met contactlegging met psychisch kwetsbare personen.

Het onderliggende signaal:  aandacht voor GGZ in de wijk, het zorgen voor een veilige leefomgeving
voor alle inwoners van Zwolle, is en blijft echter actueel, vindt het college. Ook nu de Corona maatregelen grotendeels zijn komen te vervallen. Zij wil invulling geven aan deze motie door in te zetten op continuïteit van het bestaande aanbod. En in het kader van de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis te onderzoeken of en waar extra inzet nodig is om psychisch kwetsbare personen tijdig te bereiken. Dan kan hen de juiste ondersteuning worden geboden.

Er wordt ingezet op zoveel mogelijk hulp in de wijk en bij de psychisch kwetsbare personen thuis. Concreet wordt hier nu vanuit programma Wonen en Zorg al op ingezet (o.a. pilots in twee wijken) en de subsidieregeling Sociale Activering en Herstel (o.a. inzet ervaringsdeskundigen GGZ, maar ook laagdrempelige zinvolle daginvulling).

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren