Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZwolle Kiest

Formatie voor nieuw gemeentebestuur Zwolle gestart

Inwoners kunnen reageren op ideeën van de formerende fracties

Zwolle – De afgelopen week is onder leiding van Janco Cnossen het formatieproces voor de nieuwe coalitie in Zwolle begonnen met de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD. De eerste stap was een teamsessie buiten het stadhuis om elkaar beter te leren kennen en werkafspraken te maken over het proces voor de komende weken.

Inmiddels zijn er twee inhoudelijke bijeenkomsten geweest. Afgelopen dinsdag hebben de teams een inhoudelijke verkenning gedaan van de ontwikkelingen en opgaven voor de stad “Op weg naar Zwolle 2030”.
Vrijdagmorgen hebben de teams zich laten voeden met informatie over het sociaal domein en is stilgestaan bij de betrokkenheid van inwoners bij het formatieproces.

Consultatie inwoners

Er is onder andere afgesproken dat er wekelijks een persmoment plaatsvindt, waarin de formateur verslag doet van de stand van zaken. De inwoners worden – op nog uit te werken wijze – uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld om te reageren op ideeën van de formerende fracties voor de toekomst van de stad, Zwolle in 2030. Ook zullen de fracties die nu niet aan tafel zitten worden geconsulteerd.

Zaterdag 14 april, wordt de agenda voor de komende tijd besproken en volgt er een verdere inhoudelijke verdieping van de verkenning “Op weg naar Zwolle 2030”.

“Er is door iedereen hard gewerkt in een goede en constructieve sfeer. Daarbij is er naast een serieuze blik op de opgaven voor de komende vier jaar en verder ook de nodige humor en ruimte voor ontspannen momenten. Janco Cnossen – Formateur

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren