Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Eerste Burgerberaad in Zwolle richt zich op klimaatneutrale toekomst

Zwolle – Diverse Zwollenaren komen vanaf eind november samen om advies uit te brengen. Ze doen dat over de vraag hoe Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal wordt. Dit Burgerberaad is een mooie kans voor Zwollenaren om een actieve rol te spelen in het vormen van het klimaatbeleid voor de toekomst.

Een Burgerberaad is een manier om inwoners direct te betrekken bij het maken van beleid. En dan vooral over ingewikkelde en dringende onderwerpen zoals klimaatverandering. Deelnemers van het Burgerberaad Klimaat Zwolle worden willekeurig geselecteerd via een loting. Dit om zo een goede afspiegeling van de Zwolse samenleving te vormen. In vijf bijeenkomsten werken deze Zwollenaren samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen voor het bereiken van een klimaatneutraal Zwolle op een eerlijke manier.

De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. Én ze heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

Op een eerlijke manier

Met ‘op een eerlijke manier’ bedoelt Zwolle dat ze het belangrijk vindt om een klimaatneutrale toekomst te bereiken die voor iedereen werkt. Ze wil ervoor zorgen dat maatregelen niet onevenredig zwaar vallen op bepaalde groepen in de samenleving. En dat iedereen een stem heeft in het proces.

Hoe kunt u meedoen?

10.000 willekeurig geselecteerde Zwollenaren ontvangen begin oktober een persoonlijke uitnodigingsbrief op de mat. Zwollenaren die geen persoonlijke uitnodigingsbrief hebben ontvangen, kunnen via een open inschrijving kans maken om deel te nemen aan het Burgerberaad.  Ook kunnen zij een vragenlijst invullen om aan te geven wat zij belangrijk vinden op weg naar een eerlijk klimaatneutraal Zwolle. Uit alle aanmeldingen loot de gemeente vervolgens 120 Zwollenaren. Mensen die samen een zo goed mogelijke afspiegeling vormen van de Zwolse samenleving. Zij vormen het burgerberaad.

Vooruitblik

Het Burgerberaad gaat van start met een openingsbijeenkomst op zaterdag 25 november 2023.  Dan volgt een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen aan de gemeenteraad. Die zal  dit gebruiken om beleidsbeslissingen te nemen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutraal Zwolle in 2040.

Meer informatie over het Burgerberaad en hoe u kunt deelnemen: www.zwolle.nl/burgerberaad. Of neem contact op via burgerberaad@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button