KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Dinsdag 6 december debatteert de gemeenteraad over burgerberaad in Zwolle

Zwolle – Burgerberaden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Wereldwijd zorgen burgerberaden voor slimme oplossingen, inclusiever beleid en minder polarisatie. In maart jl. is besloten om in 2023 een burgerberaad in Zwolle te houden. Voor Zwolle wordt een beraad voorgesteld van ca. 100 inwoners die de samenleving zoveel mogelijk weerspiegelen. De deelnemers aan het beraad verdiepen zich in een onderwerp en komen via dialoog tot aanbevelingen aan de politiek.

Voorstel

De raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid heeft een voorstel geschreven voor de opzet van het burgerberaad. De raad wordt tijdens het debat op dinsdag 6 december gevraagd te reageren op de voorgestelde opzet van het burgerberaad. De werkgroep stelt onder meer vijf onderwerpen voor welke zij kansrijk achten: Klimaatneutraal in 2040, Wonen in Zwolle/Groei van de stad, vluchtelingenopvang, bestaanszekerheid en vuurwerk.

De raad stelt uiteindelijk een definitieve lijst met kansrijke onderwerpen voor het beraad vast. Vervolgens worden inwoners via online en fysieke peilingen gevraagd om voor deze onderwerpen een prioritering aan te brengen. Het burgerberaad zal gaan over het onderwerp wat het hoogst geprioriteerd is. Daarnaast gaat het voorstel in op het mandaat en opvolging van het burgerberaad, het lotingsproces, faciliteiten en vergoedingen voor deelnemers en de organisatie van het burgerberaad.

Dinsdag 6 december vinden ook debatten plaats over de ontwikkeling van het Hanzekwartier in de Spoorzone en de nieuwbouw van het Fraterhuis in het Broerenkwartier. De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken voor dinsdag 6 december zijn te bekijken op www.zwolle.nl. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 6 december 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button