Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieProvinciale Staten verkiezingen 2015Voorpagina

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Het Centraal Stembureau maakte maandagochtend 23 maart de definitieve uitslag bekend van de waterschapsverkiezingen bij Waterschap Groot Salland. Dit leverde ten opzichte van devoorlopige uitslag geen verrassingen op.

Geen hertelling nodig

Tijdens de zitting van het Centraal Stembureau maakte de heer R. Riedstra bezwaar tegen de uitslag en verzocht om een hertelling van ten minste de stemmen van het stembureau in Colmschate. Het Centraal Stembureau heeft  vastgesteld dat het niet meetellen van een blanco en een ongeldig stembiljet in het betreffende stembureau, zoals de heer Riedstra heeft geconstateerd, de verkiezingsuitslag niet beïnvloedt. Er kon daarom niet worden ingegaan op het verzoek tot hertelling. De voorzitter van het stembureau, dijkgraaf Herman Dijk, dankte de heer Riedstra voor zijn opmerkzaamheid en eerlijke wijze van handelen. “Democratie is een groot goed, daar moeten we naar handelen.”

Coalitieonderhandelingen van start

Ten opzichte van de voorlopige verkiezingsuitslag, die op donderdag 19 maart al bekend werd gemaakt, is er niets veranderd in de zetelverdeling. Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag staat op de website  van Waterschap Groot Salland, inclusief het aantal stemmen per kandidaat. Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Hans de Jong van Water Natuurlijk inmiddels het initiatief genomen om alle partijen, inclusief de vertegenwoordigers van de geborgde fracties, bij elkaar te brengen om over het vervolg te spreken. De coalitie-onderhandelingen gaan daarmee direct van start.

Beëdiging

De gekozen bestuurders worden donderdag 26 maart geïnstalleerd en beëdigd tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur. Belangstellenden zijn van harte welkom om 14.00 op het hoofdkantoor van het Waterschap Groot Salland in Zwolle, om deze gebeurtenis bij te wonen.

Gekozen bestuurders

Water Natuurlijk
De heer J.F. de Jong, Zwolle

Mevrouw M.F. Wichard, Kampen

De heer P. de Noord, Deventer

Mevrouw P.E. de Groot, Zwolle

De heer L.G. Hinnen, Wijhe

Christen Democratisch Appèl (CDA)
De heer H. Oegema, Dalfsen

De heer H.G.A. Holtmaat, Mariënheem

De heer T.J. Kingma, Zwolle

ChristenUnie
De heer K.H. Odink, Nieuwleusen

De heer A. Bouwmeester, Rouveen

De heer J. Keegstra, Zwolle

VVD
De heer G.B. Nijhuis, Ommen

Mevrouw L.F. van der Klei-Westerhof, Kampen

Sallandse Gemeentebelangen
De heer G.H. Smeenk, Diepenveen

De heer R.G.J. Holtmaat, Raalte

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
De heer J. Visscher, Rouveen

Algemene Waterschapspartij
Mevrouw F. le Clercq-Westhuis, Zwolle

Categorie ‘Ongebouwd’
De heer J. Dunnink, Rouveen

De heer R. Freriks, Luttenberg

Mevrouw I.M. Lagas-Meijer, Vinkenbuurt

De heer W. Limburg, IJsselmuiden

Categorie ‘Bedrijfsgebouwd’
De heer J. Oggel, Deventer

De heer B. Breunissen, Raalte

De heer J.P.H.M. Pierey, Deventer

Categorie ‘Natuur’
De heer H. Hengeveld, Deventer

Gerelateerde artikelen

Back to top button