Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Debat over vuurwerkoverlast in Zwolle uitgesteld

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad heeft maandagavond het debat over vuurwerkoverlast uitgesteld tot maandag 3 juni. Het debat stond op de agenda echter liep het debat over het Zwolse coffeeshopbeleid dusdanig uit dat zes partijen uitstel verstandig vonden. Dit om recht te doen aan het onderwerp.

Naar aanleiding van raadsvragen over vuurwerk en de jaarwisseling is door het college van burgemeester en wethouders toegezegd dat zij de gemeenteraad zouden informeren over de aard en omvang van vuurwerkoverlast in Zwolle. Ook zou de raad een nota ontvangen over vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow.

Met betrekking tot de vuurwerkoverlast verwees het college naar een onderzoek uit 2015 en naar cijfers over het aantal meldingen bij de politie en schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen. Vervolgens werden in het voorstel de voor- en nadelen van vuurwerkvrijezones en van een centrale vuurwerkshow geschetst. Op basis hiervan wordt de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor een van de volgende varianten:

  • Geen vuurwerkvrije zone(s) en geen centrale vuurwerkshow instellen,
  • vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren,
  • vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren en verplichte vuurwerkvrije zone(s) instellen bij kwetsbare objecten/gebieden,
  • een centrale vuurwerkshow organiseren in combinatie met vuurwerkvrije zone(s).

Gerelateerde artikelen

Back to top button