Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

D66 wil snel internet op alle scholen

Scholen moeten wat D66 betreft optimaal gefaciliteerd zijn om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Vakken als programmeren, mediawijsheid, maar ook rekenen en taal via de computer horen daarbij. Een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi in het hele schoolgebouw is een randvoorwaarde voor modern en toekomstbestendig onderwijs. Omdat de PO (primair Onderwijs)-raad en de Nationale Denktank op 16 en 17 augustus via het radio 1-nieuws en social media aandacht vroegen voor sneller internet, en dit dus blijkbaar niet vanzelfsprekend is op scholen, willen de partij weten hoe het op de Zwolse scholen zit en kijken of we snel en betrouwbaar internet kunnen bevorderen.

De PO-raad vindt dat alle scholen in 2018 een snelle internetverbinding moeten hebben, omdat in dat jaar alle groepen 8 een digitale eindtoets krijgen. Op dit moment heeft 59 procent van de basisscholen in Nederland geen glasvezelverbinding. Dat komt neer op ruim 4000 basisscholen. Volgens de PO-Raad is men nog niet voldoende doordrongen van de noodzaak van glasvezel voor alle basisscholen. Ook de Nationale Denktank laat zich niet onbetuigd over dit onderwerp. Volgens de denktank zijn de mogelijkheden om slimmer te leren de afgelopen halve eeuw “drastisch toegenomen”, onder meer door ICT. “Maar de lespraktijk is vrijwel onveranderd gebleven.”

De D66 fractie wil naar aanleiding hiervan graag weten of het College bereid is om de raad te informeren over het aantal basisscholen in Zwolle dat beschikt over een glasvezelverbinding met snel en betrouwbaar internet en wifi door het hele schoolgebouw. Ook willen we weten wat het aantal schoolgebouwen is dat dat nog niet heeft en of het College in gesprek met rijk, provincie, schoolbesturen, ouders en kinderen wil gaan om snel en betrouwbaar internet op school te bevorderen. Daarnaast krijgen we graag inzicht in welke maatregelen het College treft om te zorgen dat alle basisscholen tijdig zijn voorzien van een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi door het hele schoolgebouw.

Back to top button