Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

D66: Gaat zwolle meedoen met RDW proef tegen fraude invalidenparkeerkaarten?

Zwolle – De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) begint in de zomer met een proef om misbruik van invalidenparkeerkaarten tegen te gaan. De organisatie gaat de kentekens van auto’s van gehandicapten koppelen  aan de parkeerkaart. Hiermee moet een eind komen aan het gebruik van de kaart anders dan door de invaliden zelf. D66 wil van de gemeente Zwolle weten of ook hier sprake is van misbruik van de parkeerkaarten en of ze deel gaat nemen aan de RDW proef.

Misbruik

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) biedt chronisch zieken en gehandicapten een oplossing voor hun mobiliteitsprobleem waardoor ze meer kans krijgen om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Helaas zijn fraude en oneigenlijk gebruik met de GPK al sinds de invoering in 2001 een groot probleem, omdat op de zichtbare voorkant namelijk alleen een kaartnummer en een verloopdatum staat en de kaart momenteel niet gekoppeld is aan een kenteken.

Handhavingsprobleem

Uit recentelijk Europees onderzoek blijkt dat de helft van de GPK’s in bepaalde steden misbruikt wordt. De uitgifte, handhaving en controle van GPK’s zijn gemeentelijke taken maar fraude en oneigenlijk gebruik zijn momenteel beperkt te handhaven omdat dit niet landelijk geregistreerd wordt. Daarbij verschilt ook de registratie van fraude en diefstal per gemeente. Nu is het bijvoorbeeld zo dat als een GPK door diefstal of verlies ongeldig is geworden, dit alleen wordt geregistreerd in de eigen gemeente en hierdoor een ongeldige GPK zonder problemen buiten de gemeente te gebruiken is.

Kentekenregistratie

Recentelijk heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aangegeven in de zomer te starten met een experiment om het misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan. Bij dit experiment wordt het kenteken van het voertuig gekoppeld aan de gehandicaptenparkeerkaart. Gemeenten die gebruik maken van scanauto’s kunnen meedoen met de proef en de maatregel is een aanvulling op de database die auto’s registreert voor parkeervergunningen en parkeerapps.

Deelname Zwolle aan experiment

De gemeente Zwolle heeft eerder al besloten gebruik te maken van kentekenregistratie en controle daarop door scanauto’s. De fractie van D66 wil daarom van het college van B & W weten of mogelijke fraude van de kaarten in beeld is, hoe de handhaving verloopt, welke maatregelen er nu al zijn genomen om het misbruik te verminderen en of de gemeente van plan is mee te gaan doen aan het RDW experiment.

Half juni wordt een antwoord verwacht van het stadsbestuur.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button