Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

Coalitie waterschap sluit akkoord ‘Samen duurzaam verder’

Zwolle – Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. De coalitie zet het huidige beleid grotendeels voort en legt extra accenten op de thema’s samenwerking, klimaatadaptatie, participatie, educatie en agrarisch waterbeheer.

Het waterschap wil volgens het akkoord intensiever samenwerken door verschillende partners, bewoners en bestuur vroegtijdig te betrekken bij plannen en projecten. Daarnaast zet WDODelta meer communicatie en educatie in om het bewustzijn over de belangrijke rol van water bij klimaateffecten te vergroten. Het streven is de ambities op een zo doelmatig mogelijke manier waar te maken.

Participatie

Het waterschap geeft initiatieven vanuit de maatschappij meer ruimte, stelt het coalitieakkoord: “Wij zien in veel projecten een grote meerwaarde van participatie en zijn ervan overtuigd dat dit vaak tot betere resultaten leidt. Het sluit bovendien aan bij de wens van inwoners, ondernemers en andere partners om invloed te hebben.”

Klimaat en duurzaamheid

De klimaatverandering vergroot de kans op wateroverlast, hittestress en overstromingen. WDODelta geeft de aanpak van deze problemen hoge prioriteit. Het heeft hierbij specifieke aandacht voor het stedelijk gebied, brengt in kaart wat nodig is en maakt hierin duidelijke keuzes: “Het doel is om met alle partijen een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige omgeving.” Dat doet het waterschap onder andere met de subsidieregeling voor maatregelen die overlast door klimaatverandering beperken, zoals het vergroenen van tuinen en schoolpleinen.

WDODelta kijkt ook naar de eigen organisatie: “We werken in 2025 energieneutraal door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Circulariteit zit in ons DNA. We gebruiken zo min mogelijk grondstoffen en benutten afvalstoffen.”

Agrarisch waterbeheer

De coalitie wil verder met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, dat een economisch sterke en duurzame landbouw wil realiseren. Binnen DAW pakt de agrarische sector samen met het waterschap knelpunten aan, zoals verontreiniging van water met meststoffen en niet-optimale waterstanden. De coalitie zet zich in voor het verlengen van de DAW-financiering, zodat de sector veelbelovende resultaten in de praktijk kan brengen.

Kandidaten voor het dagelijks bestuur

De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur zijn Marion Wichard, (Water Natuurlijk, Kampen), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse), Breun Breunissen (Bedrijven, Raalte) en Herman Odink (ChristenUnie, Nieuwleusen). Op dinsdag 21 mei wordt over dit benoemingsvoorstel besloten door het algemeen bestuur. De portefeuilleverdeling wordt later bekend.

Coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren