Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

ChristenUnie heeft moeite met buffer abortuskliniek

Zwolle – De ChristenUnie heeft nogal moeite met het instellen van een buffer rondom de abortuskliniek in Zwolle. Met dat besluit wil burgemeester Peter Snijders het voor vrouwen minder lastig maken om zonder intimidatie van anti-abortusbetogers de kliniek te bereiken. Het is “logisch […] dat de burgemeester afspraken wil maken met alle betrokkenen,” vinden Jolien Elshof en Ruth Stoorvogel, “maar de manier waarop hij dat nu doet, is in de ogen van de ChristenUnie niet zorgvuldig genoeg, op langere termijn onuitvoerbaar en waarschijnlijk juridisch onhoudbaar.”

De ChristenUnie wijkt daarmee nogal af van de standpunten van de andere partijen die tot nu toe gereageerd hebben op het voornemen om een bufferzone van 30 meter en een verplichting tot het aanmelden van een betoging uiterlijk 96 uur van te voren in te stellen. Die reacties waren zonder uitzondering positief, al vonden sommigen het pas een eerste stap.

Praten met alle partijen

De ChristenUnie heeft er moeite mee, dat de burgemeester niet met alle partijen heeft gesproken over het in hun ogen inperken van het recht op betoging. Met name noemen zij daarbij een nieuwe actiegroep, die sinds de zomer op een confronterende manier aan het betogen is. Daarbij komt ook nog het feit, dat betogers door de buffer van 30 meter aan de andere kant van het voormalige busstation moeten staan. Los van de herontwikkeling die daar gaat plaatsvinden, is de partij bang dat het komen en gaan van grote vrachtwagens en zware voertuigen voor de bouw van de fietsenkelder voor het station het zicht en het gehoor van de betoging ontneemt. En dat moet de burgemeester juist waarborgen volgens de grondwet, aldus Elshof en Stoorvogel.

Alternatieven

Ook is de ChristenUnie bang dat vrouwen minder in staat worden gesteld om met betogers alternatieven te bespreken. De partij geeft aan: “Met het aanbieden van de keuzehulpverlening vullen de betogers het gat dat veel abortusartsen laten vallen. De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) verplicht abortusartsen namelijk om in het intakegesprek alternatieven aan te bieden en te bespreken. Uit de landelijke evaluatie van de Abortuswet, die afgelopen juni in de Tweede Kamer is besproken, blijkt dat slechts 42% van de abortusartsen dit doet.” Hoe dat in Zwolle is, geeft de ChristenUnie niet aan.

De burgemeester mag volgens de grondwet het betogingsrecht alleen inperken als er sprake is van wanordelijkheden. In Zwolle is daar nauwelijks sprake van volgens de ChristenUnie. Er is afgelopen zomer een betoging van de nieuwe actiegroep afgebroken. Meer recent is er een onaangekondigde tegenbetoging van buurtbewoners afgebroken. Maar meer feitelijke onderbouwing heeft de burgemeester niet. Dat is volgens de ChristenUnie juridisch een heel zwakke basis voor het instellen van een bufferzone die het betogingsrecht fors inperkt. De ChristenUnie betwijfelt sterk of het besluit van de burgemeester juridisch houdbaar is.

Elshof en Stoorvogel: “De burgemeester zou er goed aan doen om zijn besluit nog eens zorgvuldig te bespreken met alle partijen, juridisch te laten toetsen en op zijn minst een evaluatiemoment in te bouwen.”

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button