Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones voor Zwolle

Zwolle – Zwolle wil starten met een aantal vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Dit bleek maandagavond tijdens het gemeenteraadsdebat over het vuurwerkbeleid. Voor een centrale vuurwerkshow was minder draagvlak. Net als in de samenleving lopen de verschillende standpunten over hoe om te gaan met vuurwerk ook dwars door de raad en coalitie. Dat er uiteindelijk uitkwam, dat Zwolle de mogelijkheden voor vuurwerkvrije zone’s gaat onderzoeken betekent trouwens niet dat die er de komende oud en nieuw al zijn.

Uit de cijfers van de politie blijkt dat er in december tussen de 100 en 135 meldingen zijn gedaan van afsteken van vuurwerk. In januari zijn 22 meldingen gedaan. Tussen 2015 en 2018 waren Stadshagen Schoonhorst en Ittersum de negatieve hotspots. De cijfers zeggen niet direct iets over de aard en omvang van overlast door het vuurwerk. Enerzijds kan één knal tot meerdere meldingen leiden, anderzijds doet niet iedereen melding van vuurwerkoverlast. De meeste overlast wordt ervaren voorafgaand en na afloop aan de toegestane afsteektijden.  Meldingen leidden in de afgelopen 4 jaar tot 14 zogenaamde HALT verwijzingen voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode.

Interview met Simone Boshove, burgerraadslid van Groen Links Zwolle. De opname bevat ook een samenvatting van een telefonisch interview met Thom van Campen, fractievoorzitter van VVD Zwolle.

tekst gaat verder onder de foto

Simone Boshove © Peter Denekamp

tekst gaat verder onder de foto

Vuurwerkafval © Peter Denekamp

Vijftigduizend euro schade

De kosten van de schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen is dit jaar geschat op een totaalbedrag van 49.398,- euro. De afgelopen jaren varieerde dit schadebedrag tussen 8.000 euro en 27.000 euro. Het schadebedrag van het afgelopen jaar is een stuk hoger dan voorgaande jaren omdat de schade aan het wegdek dit jaar ook is geïnventariseerd.

Vrijwillig of verplicht vuurwerkvrij

Een vrijwillige vuurwerkvrije zone is een gebied dat op verzoek van bewoners of belanghebbenden vuurwerkvrij is. Er is geen mogelijkheid tot verplichting. Veelal ontstaat dit vanuit het eigen initiatief van bewoners of belanghebbenden. De gemeenteraad koos er in het deebat voor om deze zones zoveel mogelijk te gaan faciliteren. Maar concrete maatregelen over hoe dat dan moet werden er niet genoemd.

Een verplichte vuurwerkvrije zone is een gebied dat is aangewezen in de APV en waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken. Overigens is in het landelijk geldende Vuurwerkbesluit bepaald
dat het verboden is om vuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Het grote verschil met de vrijwillige variant is dat bij een verplichte (aangewezen) zone er handhavend kan worden opgetreden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat afsteken vanaf eigen grond, bijvoorbeeld je achter- of voortuin niet verboden kan worden.

tekst gaat verder onder de foto

Buitenbrand Sassenstraat © Peter Denekamp

Opinienota

Na de afgelopen jaarwisseling vroegen een aantal partijen om een zogenaamde opinienota. Deze nota werd gisteren in de raad gesproken. De nota heeft het over 4 keuzes:

1. Geen vuurwerkvrije zone(s) en geen centrale vuurwerkshow instellen
2. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren
3. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren en verplichte vuurwerkvrije zone(s) instellen bij kwetsbare objecten/gebieden
4. Een centrale vuurwerkshow organiseren in combinatie met vuurwerkvrije zone(s)

Na het debat werd gekozen voor optie drie. Vooral GroenLinks was blij met die uitkomst. Zo twitterde de fractie na het debat:

De overlast wordt vooral veroorzaakt buiten de toegestane afsteektijden. Dáár moet je op handhaven, dan is de meeste overlast weg. Maar budget vrijmaken voor meer handhaving wilde de andere partijen jammer genoeg niet. Thom van Campen, fractieleider VVD Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button