Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Asbest op nieuwe locatie Centrum Bibliotheek

Asbesthoudend materiaal in gebouw Zeven Alleetjes 1

In het gebouw aan de Zeven Alleetjes waar de Stadkamer (red. Bibliotheek) haar nieuwe onderkomen krijgt, is meer asbesthoudend materiaal aangetroffen dan werd verwacht. Dat blijkt uit het asbestonderzoek dat de gemeente Zwolle ter voorbereiding op de verbouwing onlangs heeft uitgevoerd. Dat er meer asbest aanwezig is dan vooraf was ingeschat zal van invloed zijn op de begrote kosten van de hele verbouwing. Deze locatie is destijds door de gemeenteraad gekozen vanwege de gunstige prijsverhouding.

Gezondsheidsrisico verwaarloosbaar

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt het risico voor de gezondheid van mensen die in het gebouw hebben gewerkt of in het gebouw aanwezig zijn geweest verwaarloosbaar geacht.

Van het voormalige GGD-gebouw worden drie gebouwdelen geschikt gemaakt voor huisvesting van de Stadkamer. Voorafgaand aan de verbouwing is een uitgebreid (een zogenaamd destructief) onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest.

Kitten, bitumen en achter muren en platen

In twee van de drie gebouwdelen is sprake van veel toepassingen van asbesthoudend materiaal in met name de constructie van het gebouw. Er is onder meer asbest aangetroffen achter vaste muren en platen en in materialen zoals kitten en bitumen.

Asbest vormt een risico voor de gezondheid als losse asbestvezels (langdurig) worden ingeademd. Bij de aangetroffen toepassingen van asbesthoudend materiaal gaat het vooral om materiaal waar asbest in lage concentraties voorkomt en waarbij de asbestvezels stevig vast zitten in het materiaal. In kleinere hoeveelheden is ook materiaal aangetroffen waarin hogere concentraties asbest zijn verwerkt. Deze materialen zijn zodanig in het gebouw toegepast dat de kans dat gebruikers en bezoekers aan asbestvezels zijn blootgesteld verwaarloosbaar is.

Onderzoek gevolgen verbouwing

De gemeente Zwolle beoordeelt de resultaten van het onderzoek de komende tijd om duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn voor de planning van de verbouwing.

De GGD IJsselland informeert haar medewerkers en de voormalige gebruikers van het gebouw over de uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button