Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle-Zuid slaat weg in naar ‘Bruisend Trefpunt’

Zwolle – Met de ambitie om toe te werken naar ‘Een bruisend trefpunt voor Zwolle-Zuid’ stelt het college 45.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Het gedroomde eindbeeld is één huiskamer voor heel Zwolle-Zuid, waarin tal van instellingen op het gebied van welzijn, zorg en cultuur bijeenkomen in een huiskamer voor alle 33.000 bewoners van de grootste wijk in Zwolle.

Nu nog zitten onder meer de Stadkamer, De Pol (waarin onder meer het sociaal wijkteam, Travers e.a.) en Jena XL in drie verschillende, gescheiden locaties naast elkaar. De Stadkamer wil zijn functie als huiskamer van de wijk veel beter uit de verf laten komen. En de instellingen die nu in De Pol zijn gehuisvest, zijn moeilijk zichtbaar en zitten nog verborgen achter een weinig aantrekkelijke voordeur.

Gezonde wijk

Door ruimtes met elkaar te verbinden en gemeenschappelijk te maken, wordt bijgedragen aan de ontmoetingsfunctie en worden basisfuncties als bibliotheek, cultuur en onderwijs veel beter aangesloten op welzijn en hulpverlening. Dit kan sterk bijdragen aan een gezonde en verbonden wijk: een belangrijke winstpunt in het licht van de Hervormingsagenda van de gemeente Zwolle.

Sociaal veilig

Het trefpunt zou daarnaast veel efficiencywinst kunnen opleveren. Ook kunnen de bezoek- en openingstijden worden verruimd. Tot slot kan voor het post-coronatijdperk veel beter worden gewerkt aan een sociaal veilige omgeving voor alle gehuisveste organisaties.

Om de haalbaarheidsstudie te starten wordt binnenkort een convenant ondertekend door de gemeente Zwolle met Stadkamer, WijZ, sociaal wijkteam, Travers, RIBW, GGD, Jena XL, wijkvereniging en wijkmanagement.

Gerelateerde artikelen

Back to top button