Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle wint Gemeentelijke Landschapsprijs 2016

Zwolle – Landschap Overijssel reikt de Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Filip van As nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor gemeente-ambtenaren en –bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Zwolle waren de gemeente Twenterand en de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, gezamenlijk als Noaberkracht, kanshebbers. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich extra in te zetten voor de kwaliteit van het landschap. Want een evenwichtig landschap is van waarde voor iedereen, om in te wonen, werken en recreëren.

Landschap in de gemeente Zwolle

Namens juryvoorzitter Martin Knol reikte Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel, de prijs uit. Volgens de jury heeft de gemeente Zwolle haar ambitie voor het landschap stevig in diverse plannen verankerd. Samen met haar kundige ambtenaren Rienko Baarslag en de twee ecologen Maarten Kaales en Lieuwe Dijkstra is er binnen de gemeente veel aandacht voor het landschap en ecologie. De gemeente wil stimuleren dat bewoners en lokale partijen zelf initiatieven nemen om hun landschap te versterken. Ze doet er dan ook veel aan om mensen te enthousiasmeren en om ze vervolgens te ondersteunen bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld binnen het Overijsselse project de Groene Loper, een netwerk van groene initiatieven die met en van elkaar leren, waarvan in Zwolle de grootste van Overijssel is uitgerold.

Meer prijzen…

Maar ook Gerard Davina, ambtenaar van Noaberkracht (gemeenten Tubbergen en Dinkelland) viel in de prijzen en ontving de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt het belang van de aanwezigheid van een enthousiaste en vakkundige ambtenaar bij een gemeente om zich sterk te maken voor het landschap. Onverwachts viel Landschap Overijssel zelf ook in de prijzen. Maurits Von Martels, wethouder van de gemeente Dalfsen en winnaar van de Entente Florale Europe afgelopen vrijdag in Brno, overhandigde een speciale prijs die de voorzitter van de internationale jury toekende aan Landschap Overijssel voor hun inzet voor het landschap in de gemeente Dalfsen.

Emotionele lading van het landschap

Tijdens de Contactdag Gemeenten gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hoe zij het landschap emotionele lading kunnen geven. Bij inwoners, overheden en bedrijfsleven. Want pas als we met elkaar het belang en de waarde van een evenwichtig landschap voelen, zijn we bereid te werken aan de bescherming hiervan, was de algehele mening. Er is dan ook uitgebreid stilgestaan bij verschillende manieren om de betrokkenheid van mensen bij hun landschap te vergroten en ze handvatten te geven om zelf bij te dragen aan het versterken van het landschap. Maar naast een emotionele borging, zullen er middelen ingezet moeten worden. Wim Brus, wethouder van de gemeente Steenwijkerland, deed dan ook een oproep aan alle aanwezige wethouders om zich gezamenlijk hard te maken voor een vervolg op de succesvolle Groene en Blauwe Diensten.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs

De jury bestond uit Martin Knol, voorzitter Landschap Overijssel, Remco ten Rouwelaar, hoofd eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel, Bart Buijs, directeur van het Oversticht en wethouder Dianne Span van de gemeente Wierden, winnaar van de Landschapsprijs 2015. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Zwolle wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro. De gemeentelijke landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Gerelateerde artikelen

Back to top button