Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zes miljoen tekort op WMO en Jeugdzorg voor gemeente Zwolle

Zwolle – Het college van B&W presenteert de gemeenteraad in april een pakket maatregelen die de uitgaven in het sociaal domein beter in de pas laten lopen met het beschikbare budget. Het pakket omvat zowel maatregelen op korte termijn, als bijsturingen in het sociaal domein gedurende de komende jaren. De maatregelen zijn nodig om tegenvallers in uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te beperken.

Uit de voorlopige jaarcijfers 2017 blijkt een fors tekort van € 6 mln. op de zorguitgaven, bestaande uit € 3,5 mln. op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en € 2,5 mln. op de jeugdbudgetten. In de tussentijdse rapportages over 2017 wezen de prognoses op een mogelijk tekort van € 2,5 mln. op de Wmo budgetten en eind 2017 bent u geïnformeerd over mogelijke tegenvallers op jeugd. Uit de meest recente, voorlopige jaarcijfers over 2017, blijkt dat er in de laatste maanden van 2017 een onverwacht sterke toestroom is geweest naar laagdrempelige, lichte vormen van begeleiding en ondersteuning in het sociaal domein.

Voor 2018 ziet de gemeente dat deze tekorten doorwerken. Wel meldt de gemeente dat de getroffen transformatie-maatregelen leiden tot effect, maar niet in het verwachte tempo en dat er druk ontstaat op exploitatie van de werkvoorziening. Wethouder Ed Anker meldt via een informatie nota aan de raad: “Voor 2018 loopt daarmee het tekort naar verwachting op naar € 8 mln. Indiener niet wordt bijgestuurd, zullen deze tekorten zich ook door vertalen naar latere jaren. Het college vindt deze financiële ontwikkeling onaanvaardbaar en heeft daarom de gemeenteraad geïnformeerd. Het college streeft naar zorg waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een snel en adequaat antwoord. Daarom brengt het college de komende weken op basis van een gedegen analyse in beeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om met de zorguitgaven weer binnen het budget te blijven.”

Maatregelen

Op basis van deze eerste analyse treft het college een aantal maatregelen, te weten:

 • Ten aanzien van de beleidsontwikkeling wordt door de gemeente per direct de hoogste prioriteit gegeven aan het realiseren van de balans tussen inhoudelijke en financiële transformatiedoelen. Nieuwe
  beleidsontwikkelingen wordt voorlopig aangehouden en er wordt tevens kritisch gekeken naar
  de uitvoering van bestaand beleid.
 • De medewerkers van het sociaal wijkteam krijgen instructie om (waar mogelijk) vragen voor
  ondersteuning scherper te beoordelen. Dit doen ze ook met de centrale toegang beschermd
  wonen.
 • De gemeente Zwolle gaat waar mogelijk strakker sturen op de contracten en afspraken met zorgaanbieders en
  onderwijsorganisaties.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button