BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Vanwege prijsstijgingen mogen kredieten gemeente overschreden worden

Zwolle – Vanwege de enorme prijsstijgingen in de bouw geeft de gemeenteraad het college een mandaat om gemeentelijke projecten duurder uit te voeren. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Onderdeel van het besluit is dat de directie (directeur financiën) een mandaat heeft. Zij kan bij overschrijding van een krediet tot en met een bedrag van € 250.000 per project te besluiten om de overschrijding te accepteren. Daarover moet men dan achteraf verantwoording aan de Raad af leggen.

Tevens is in het handelingsperspectief aangegeven dat de organisatie eerst inzet op de beheersmaatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld scope bijstellen, prioriteren, faseren, uitstellen, opvangen binnen programmabudget of kredietproject. Met deze maatregelen wordt geprobeerd het effect van de hogere kostprijzen in 2022 te beperken.

Tevens geldt dat het totaal van de stelpost van € 2,5 miljoen niet mag worden overschreden. Indien het totaalbudget niet genoeg is dan kan het college een verzoek tot verhoging van de stelpost aan de raad voor leggen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren