Rijksoverheid

Zorg & Welzijn

Extra middelen voor Tijdelijk Noodfonds Energie

De afgelopen weken hebben veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie weten te vinden. Op…

Meer
Economie

Kabinet investeert 30 miljoen euro in Regio Zwolle

Het Rijk trekt 30 miljoen euro uit voor een nieuwe Regio Deal met Regio Zwolle. De regionale partners investeren minimaal…

Meer
Bouw

Drie Zwolse woningbouwprojecten krijgen rijksgeld

Aan drie Zwolse projecten is een Startbouwimpuls toegekend. Het gaat om twee projecten in De Tippe en het project Het…

Meer
Bouw

Nieuwe pot met geld van de rijksoverheid voor bouw in gemeentes

De gemeente Zwolle wil zoveel mogelijk bouwprojecten voor woningen laten doorgaan, en een rijkssubsidie (startbouwimpuls) kan daarbij helpen. Dat blijkt…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwols college B en W vraagt extra gelden aan voor bijstand

De gemeente Zwolle heeft een tekort op het BUIG-budget. Onder de BUIG vallen de algemene bijstand levensonderhoud, IOAW, IOAZ, BBZ…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente wacht op rijk bij ondersteuning blokverwarmers

De gemeente Zwolle vindt het van belang om huishoudens met blokverwarming te ondersteunen in hun energiekosten. Echter wacht zij daarbij…

Meer
Bouw

Zwolle krijgt 71,7 miljoen euro voor bereikbaarheid nieuwe woningbouwlocaties

De Rijksoverheid erkent Zwolle als vitaal knooppunt voor Nederland en de regio, daarmee komt de Spoorzone op de lijst voor grootschalige…

Meer
Economie

90 miljoen euro voor Regio Zwolle

Rijk en Regio Zwolle investeren samen zo’n 90 miljoen euro in de regio. Het geld is verdeeld over achttien projecten…

Meer
Politiek & Opinie

Coffeeshophouders willen niet meedoen aan experiment

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle besluit om géén interesse kenbaar te maken aan het Ministerie van Justitie…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente stelt 8,346 miljoen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Zwolle heeft op 19 april het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen verhoogd van 4.197.500 euro naar…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente en Rijk slaan handen ineen voor corona-gelden

De meerkosten in de begroting van 2021 vanwege corona, worden deels door het rijk en deels door de gemeente betaald.…

Meer
Economie

Grote Kerkplein extra parkeerlocatie voor kort parkeren

Vanaf vandaag is het toegestaan om online bestellingen zelf op te halen in de winkel. Naast de reguliere parkeerplaatsen, is…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Noodhulp overheid nu ook voor winkeliers non-food

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag ook gebruikmaken van de noodhulp van de overheid. De…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan voor veilig verkeer

Zwolle – Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico’s voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Zwolle en Rijk werken samen op kantorenmarkt

De Rijksoverheid en de gemeente Zwolle gaan nauw samenwerken om leegstand van rijkskantoren te voorkomen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te…

Meer
Back to top button