Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Coffeeshophouders willen niet meedoen aan experiment

Geen pilot gesloten coffeeshopketen in Zwolle

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle besluit om géén interesse kenbaar te maken aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor deelname als 11e gemeente aan het experiment gesloten
coffeeshopketen. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de burgemeester een brief gestuurd over de mogelijkheid tot deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. In het regeerakkoord van het vorige kabinet is besloten dat een experiment wordt gerealiseerd met het telen van cannabis (hennep en hasjiesj) voor recreatief gebruik.

Vraag vanuit de Rijksoverheid

In het coalitieakkoord van afgelopen december van het huidige kabinet is opgenomen dat het experiment wordt uitgebreid met een grote stad. In de brief vragen de ministers de burgemeester om voor 8 juli a.s. kenbaar te maken of de gemeente Zwolle interesse heeft in deelname aan het experiment. Het kenbaar maken van interesse betekent dat Zwolle akkoord gaat met mogelijke deelname aan het experiment en dat de gemeente bereid is zich klaar te maken voor de start van het experiment.

Het draagvlak onder coffeeshophouders in Zwolle is opnieuw onderzocht en zij hebben schriftelijk, gemotiveerd aangegeven waarom zij geen voorstander zijn van deelname aan het experiment. Ook de jarenlange inzet van toezichthouders bij deelname versus de reeds bestaande handhavingsopgaves in de stad weegt zwaar en zet daarmee de uitvoerbaarheid (in het kader van openbare orde en veiligheid) onder druk. Om die reden is Zwolle niet geïnteresseerd in deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Langere tijd

Al in 2019 is er onder burgemeester Henk Jan Meijer over het experiment gecommuniceerd met het Rijk. Burgemeester Peter Snijders heeft in vervolg daarop op 23 mei 2022 contact gezocht met de vier coffeeshophouders om hun te informeren over de mogelijkheid om interesse te tonen voor het deelnemen aan het experiment. De coffeeshophouders hebben schriftelijk en gemotiveerd aangegeven dat drie van de vier coffeeshophouders hun standpunt handhaven. Er is dus nog steeds onvoldoende draagvlak onder coffeeshophouders.

Mocht het experiment wel worden aangegaan, dan levert dit veel inzet van de gemeente op, met name in toezicht en overleg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button