KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Extra middelen voor Tijdelijk Noodfonds Energie

Zwolle – De afgelopen weken hebben veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie weten te vinden. Op dit moment hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan. Om meer huishoudens te helpen hebben de energieleveranciers Essent, Vattenfall, Eneco, Budget Energie, Greenchoice en Innova Energie ten laatste 8 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

De Rijksoverheid vult dit bedrag aan met het dubbele: 16 miljoen die hiervoor al gereserveerd staat in de begroting. Met deze aanvullende 24 miljoen kunnen circa 38.000 extra huishoudens geholpen worden met het betalen van hun energierekening.

Voldoende

Het totale beschikbare budget stijgt hierdoor van 60 naar 84 miljoen euro. Het Noodfonds verwacht op basis van het huidige verloop van aanvragen dat dit bedrag voldoende is om het Noodfonds tot medio maart open te houden. Wel blijft dit afhankelijk van het aantal aanvragen. Mocht het Noodfonds eerder sluiten dan wordt voorafgaand aan de sluiting op de website de sluitingsdatum gemeld, zodat huishoudens weten tot wanneer zij een aanvraag kunnen doen.

“Ik ben deze energieleveranciers zeer erkentelijk dat zij opnieuw een bijdrage in het Noodfonds doen, zodat het Noodfonds de komende periode meer aanvragen in behandeling kan nemen en daarmee meer huishoudens in energiearmoede kan helpen” schrijft minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de brief aan de Kamer. Ook schrijft zij dat ze graag gebruik maakt van het aanbod van de energieleveranciers om mee te denken over een duurzaam en houdbaar plan voor ondersteuning voor de lage en lage middeninkomens, waarbij ook wordt gekeken naar verduurzaming.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is sinds 22 januari 2024 geopend en is bedoeld voor huishoudens met een laag of een laag middeninkomen en een hoge energierekening. Een huishouden kan een bijdrage vragen voor maximaal de daaropvolgende zes maanden. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. De energieleverancier verrekent vervolgens deze bijdrage met de energierekening. Huishoudens kunnen steun van het Noodfonds aanvragen via: noodfondsenergie.nl.

Voor wie is het Noodfonds Energie

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.
De energierekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen: Voor mensen tot 130% van het sociaal minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor mensen tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%
Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven deze 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Resultaten tot nu toe

Er zijn in de periode 22 januari 2024 tot en met 11 februari 2024 85.586 aanvragen bij het Noodfonds binnen gekomen.
Hiervan zijn 63.914 aanvragen in behandeling en zijn 21.672 aanvragen op basis van de toets op inkomen afgekeurd. Dat is circa 25%. Van de aanvragen die tot nu toe in behandeling zijn genomen is ca 20% afgekeurd op basis van de energiequote.
Het gemiddelde compensatie bedrag per huishouden per maand is €105.

Gerelateerde artikelen

Back to top button