CoronavirusKabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Gemeente en Rijk slaan handen ineen voor corona-gelden

Zwolle – De meerkosten in de begroting van 2021 vanwege corona, worden deels door het rijk en deels door de gemeente betaald. Dat staat in een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In de begroting van 2021 is 2,5 miljoen gereserveerd voor corona-gerelateerde uitgaven. Die zijn als volgt uitgegeven:

Precario terrassen en havengelden (heel 2021) € 365.000
• Hart van Zwolle € 43.000
• Tegemoetkoming wijkinstellingen en jeugdorganisaties 189.000
• Verlaging huur vastgoed € 120.000 (maximaal)
• Toezicht en handhaving € 200.000
• Vervolgafspraken ketenpartners na corona € 25.000
• Nadelen op TVS regeling sport € 140.000

Na deze verrekeningen is nog € 1 miljoen in het coronabudget beschikbaar.

De vergoedingen van het Rijk

Voor de sociale werkvoorziening en deTOZO-regeling, komt er een vergoeding van het Rijk. De betalingen van sportverenigingen worden ook ondervangen door de rijksoverheid (TVS-regeling). Het Rijk compenseert de meerkosten bij de GGD en de veiligheidsregio volledig en deze verstrekt zij rechtstreeks aan deze instellingen. Tevens heeft het Rijk toegezegd de meerkosten in de zorg (Wmo en jeugd) te vergoeden. In het najaar rondt zij de hiervoor uitgevoerde rapportage af.

Het Rijk heeft toegezegd ook over 2021 een fundamentele compensatie te verstrekken voor de misgelopen
inkomsten en gemaakte meerkosten. Inmiddels heeft de gemeente Zwolle ruim € 10 miljoen aan corona
compensatiegelden via het gemeentefonds ontvangen. Daaronder zijn ook middelen om de cultuursector
te ondersteunen, voor re-integratie van bijstandsgerechtigden, middelen voor begeleiding van
kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid en perspectief voor jongeren. In de beslisnota
‘Sociaal herstelplan na corona’ doet de gemeente voorstellen over de inzet van de ontvangen gelden.

De totale uitgaven zijn op diverse terreinen lager dan vooraf is gedacht. Dat betekent dus een meevaller voor Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button