Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Subsidies POP3 voor 2018 in overzichtelijke kalender

Overijssel werkt aan een krachtig en leefbaar platteland

Zwolle – Overijssel werkt met het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Jaarlijks worden daarvoor binnen POP3 verschillende subsidieregelingen opengesteld. De provincie Overijssel presenteert ook dit jaar alle regelingen voor 2018 in één openstellingskalender. Deze geeft in een oogopslag weer welke subsidieregelingen er zijn en wanneer deze open gaan. Overzichtelijk voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, overheden en organisaties die gebruik willen maken van de POP3-subsidies. De openstellingskalender is te vinden op: www.overijssel.nl/thema’s/economie/europaloket/pop3/

Het Overijsselse programma POP3, de opvolger van POP1 en POP2, zet in op vijf thema’s:

  • Versterken van innovatie in de landbouw;
  • Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen);
  • Natuur en landschap;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER.

Op basis van deze thema’s zijn er diverse regelingen die gedurende het jaar open gaan. “Met de financiering uit POP3 geven we een stevige impuls aan een sociaal en economisch sterk landelijk gebied”, aldus Hester Maij, gedeputeerde agro&food en natuur van Overijssel. “Het gaat om een breed scala aan regelingen en dat is een sterk punt van POP3. Het betekent dat ondernemers en inwoners uit allerlei sectoren in het landelijk gebied er gebruik van kunnen maken. Er zijn regelingen speciefiek voor agrariërs en LEADER staat open voor allerlei groepen die de leefbaarheid in hun eigen gemeenschap willen versterken. Een mooi voorbeeld van een LEADER project is Salland Boert en Eet Bewust. Dat heeft tot doel boeren en consumenten dichter bij elkaar te brengen. Betere en intensievere contacten leiden tot meer wederzijds begrip en waardering.”

Combinatie subsidie en cofinanciering

Vanuit het landelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is voor POP3 Overijssel 57,7 miljoen euro (Europese geld) beschikbaar voor de periode 2014 tot 2020. Tot nu toe is al aan bijna 70 projecten subsidie toegekend.
De subsidiepercentages variëren van 40% tot 100%, afhankelijk van de prioriteit van het project. Cofinanciering met minmaal een nationale (publieke) partij is een voorwaarde.
De diverse regelingen en meer informatie over het Overijsselse POP3-programma staan op: www.overijssel.nl/thema’s/economie/europaloket/pop3/

Gerelateerde artikelen

Back to top button