EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Steun voor initiatief groene waterstof Hessenpoort

Zwolle – Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben op verzoek van de Ondernemersvereniging Hessenpoort hun steun uitgesproken voor de subsidieaanvraag “H2essenpoort – dé toegangsweg naar groene waterstof”.

De aanvraag is tot stand gekomen met betrokkenheid en/of steun van verschillende lokale instellingen en organisaties, zoals ROVA, Wensink, Wehkamp, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Enexis, Energiefonds Overijssel, In de Wal Auto´s en AP Nederland en geeft potentieel invulling aan de energie- en mobiliteitshub op Hessenpoort.

Op en rond het bedrijventerrein wordt veel duurzame energie opgewekt uit zon en wind. Door overbelastheid van het elektriciteitsnet is teruglevering van nog meer hernieuwbare elektriciteit vanuit de regio op het station Hessenpoort voorlopig niet mogelijk. Een oplossing is gelegen in de omzetting van zonne- en windenergie naar groene waterstof die kan worden opgeslagen in een vulpunt op Hessenpoort. Van daaruit kan de waterstof gebruikt worden voor de transport- en mobiliteitssector in Zwolle.

Lokale transporteurs, zoals Wehkamp, DHL en mogelijk andere gebruikers hebben hun belangstelling hiervoor uitgesproken. Zodoende hebben de verenigde ondernemers van de Hessenpoort het initiatief en de verantwoordelijkheid genomen om in dit licht een aanvraag in te dienen voor de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI transport). Waar en wanneer het eventuele waterstofvulpunt gevestigd zal worden, daarover zal de komende tijd overleg plaatsvinden.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Dit is onmiskenbaar een kansrijk initiatief om de regio Zwolle verder te verduurzamen op het gebied van mobiliteit en energie! Daarom steunen wij als gemeente dit breed gedragen idee van harte.”

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button