KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Sterke vergrijzing in de regio zorgt voor toename zorgvraag

Zwolle – De vergrijzing in de ROAZ-regio Zwolle zal de komende jaren toenemen en invloed uitoefenen op de zorgvraag. De vergrijzing ligt in 2023 8% hoger dan in de rest van Nederland. Dit verschil stijgt naar 14% in 2040. Dit is één van de conclusies, die naar voren komt in het ROAZ-beeld van de ROAZ-regio Zwolle. Dit beeld is 1 juli gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Esther Roodzant (projectleider ROAZ-beeld): ‘We zijn als regio trots op het eindproduct dat er ligt. Het beeld geeft onder andere inzicht in de bevolkingsontwikkeling en geografische kenmerken van deze regio. Ook laat het de huidige situatie van de acute zorg in de regio zien, zoals patiëntenstromen en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, maar ook de uitdagingen waar we de komende jaren voor komen te staan. Het is een mooi startpunt om dataverzameling en –management verder te optimaliseren in deze regio.’

Acute zorg onder druk

De belangrijkste conclusie uit het ROAZ-beeld, is dat de acute zorg (zoals acute verloskunde) in deze regio onder druk staat. Dit komt met name door een toenemende zorgvraag in combinatie met een groeiend tekort in het zorgaanbod; de bevolking groeit en de vergrijzing stijgt. Door de sterke vergrijzing in de regio worden meer patiënten met multimorbiditeit verwacht, wat leidt tot een toename van complexe acute zorg en langere ligtijden op de spoedeisende hulp. Dit vraagt meer tijd en expertise van de zorgverleners. Daar komt bij dat de groep werkenden in de regio klein is, ten opzichte van de groep niet-werkenden. Door uitval, openstaande vacatures en de inzet van ZZP’ers (die veelal geen avond-, nacht- en weekenddiensten draaien), is er beperkte capaciteit.

Door én voor de regio

Esther: ‘Het ROAZ-beeld is gemaakt door én voor de ROAZ-regio Zwolle. Het is voor het eerst dat we als regio een gezamenlijk beeld hebben ontwikkeld. Vele partijen werkten afgelopen half jaar samen om tot dit eindresultaat te komen. Dit waren vertegenwoordigers van betrokken sectoren, een vertegenwoordiging van de inwoners van Overijssel, het tactisch en bestuurlijk ROAZ en het ROAZ-bureau.’

ROAZ-plan

Het ROAZ-beeld vormt de basis voor het ROAZ-plan, waar komend half jaar hard aan wordt gewerkt in de regio. Hierin stellen regionale zorgpartijen vast wat de meest essentiële prioritaire opgaven zijn met betrekking tot de acute zorg in de ROAZ-regio Zwolle voor de komende jaren én maken zij afspraken hoe deze opgaven te implementeren.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen over het ROAZ-beeld, kan contact worden opgenomen met Esther Roodzant of Inge Boomkamp (manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle) via info@netwerkacutezorg.nl.

Bekijk het ROAZ-beeld van de ROAZ-regio Zwolle

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren