EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Statushouders aan de slag bij de provincie

Zwolle – Vier statushouders afkomstig uit Syrië, Iran en Palestina zijn vandaag aan
de slag gegaan bij de provincie Overijssel. Ze werden op hun eerste
werkdag hartelijk verwelkomd door Commissaris van de Koning Andries
Heidema. De statushouders doen mee aan een pilot, waarbij ze drie
maanden mogen werken met behoud van uitkering.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Ze komen uit een regio die door het Rijk is erkend als gebied waar het niet
veilig is om naar terug te keren. ”Deze groep mensen heeft dezelfde wettelijke
rechten en plichten als andere Nederlanders. De pilot heeft vooral als doel om
statushouder te helpen met het opdoen van werkervaring. “Dat vergroot de
kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Heidema.

Kans op jaarcontract

De statushouders krijgen een plek op verschillende afdelingen bij de provincie,
zoals natuur en milieu, economie en cultuur, bestuur en concernzaken en wegen
en kanalen. Als de samenwerking tijdens de eerste drie maanden bevalt, dan
komen ze in aanmerking voor een jaarcontract.

Aanvullende trainingen

De statushouders krijgen bij de provincie ook verschillende trainingen
aangeboden. Hierdoor kunnen ze de kennis van de Nederlandse taal en cultuur
vergroten en leren ze om talenten zo goed mogelijk in te zetten. “Dat helpt de
statushouders om hun weg verder te vinden in onze samenleving”, verwacht
Heidema. Hij daagt anderen uit om het voorbeeld te volgen. “Met hun talenten
en kwaliteiten voegen ze waarde toe aan onze organisatie. Ik ben er blij mee”,
aldus de Commissaris van de Koning. “Juist in deze tijd van forse krapte op de
arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig.”

Samenwerking met partners

Bij de pilot werkt de provincie samen met de gemeente Zwolle en Tiem, een
organisatie die mensen helpt om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. De
provincie vindt het belangrijk dat iedereen die kan en wil werken daartoe een
kans krijgt. Daarom zet de provincie zich vaker in voor mensen die moeite
hebben om passende baan te vinden, zoals mensen met een arbeidsbeperking.

Gerelateerde artikelen

Back to top button