Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

SP Overijssel: ‘Laat buschauffeurs meepraten over kwaliteit OV bij concessies 2020’

Zwolle – De SP Overijssel deed de afgelopen maanden onderzoek naar de ‘misstanden’ onder buschauffeurs in het streek- en stadsbusvervoer in de regio Zwolle. Woensdagmiddag werd het eindrapport aangeboden aan de commissie Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten.

“De arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs staan al lange tijd onder druk. Recent nog werd er daarvoor ook een dag gestaakt. Met succes want er is een nieuwe en betere CAO voor het streekvervoer afgesproken. Uit onderzoek van de SP onder buschauffeurs in Zwolle blijkt dat er desondanks nog veel verbeterd moet en ook kan worden in het busvervoer en dat de provincie hier een belangrijke rol in heeft”, zo stelt de partij.

Achteruitgang in kwaliteit openbaar vervoer

In Zwolle werken in totaal zo’n 150 à 175 chauffeurs. Hiervan deden 41 buschauffeurs mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat veel buschauffeurs een sterke achteruitgang ervaren in de kwaliteit van het openbaar vervoer. “Zij zien dat over hun hoofden heen op puur geldelijke gronden beslissingen worden genomen met verreikende sociaal-maatschappelijke gevolgen. Dat doet hen pijn, want ze voelen zich in sterke mate betrokken bij de waardevolle dienst die alle mensen in het openbaar vervoer samen leveren”, zo staat vermeld in het rapport.

CAO-akkoord

Ook wordt het nieuwe cao-akkoord aangehaald in het onderzoek: “Het cao-akkoord tussen de bonden en de vervoerders dat op 15 januari werd gesloten mag tot vreugde stemmen, want het laat duidelijk zien dat het zin heeft in actie te komen. Het nieuwe cao-akkoord is een verbetering, maar de erin gemaakte afspraken nemen niet de problematiek weg die in dit rapport geschetst wordt.”

Aanbesteding

“Voor een aanbesteding die recht doet aan de zorgen die chauffeurs hebben en die deze zo veel mogelijk wegneemt, zijn niet de vervoerders, maar is de provincie Overijssel de aangewezen partij. Het op een verantwoorde wijze aanbesteden van het openbaar vervoer is een taak van de provincie Overijssel en niet van een lokale partij als de SP Zwolle. Wel is de SP Zwolle in staat problemen te signaleren en benoemen en op grond daarvan gerichte aanbevelingen te doen aan de commissie Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten van Overijssel.”

Meepraten

De lokale SP wil dan ook dat de Provincie in gesprek gaat met de buschauffeurs over de concessies die in 2020 in werking treden. Ook wil de partij graag dat de gemeenteraden worden meegenomen in de besluitvorming Zo moet bij nieuwe aanbestedingen het basisniveau van het openbaar vervoer, het huidige niveau hebben, zodat het openbaar vervoer niet verder wordt afgebroken maar weer wordt opgebouwd. Ook wil de partij dat bij nieuwe aanbestedingen het aantal uitzendcontracten in het OV niet mag stijgen maar juist gaat dalen.

Op 15 januari kwam de nieuwe CAO tot stand. Chauffeurs krijgen meer loon én meer tijd om naar het toilet te gaan. Twee week geleden legden de chauffeurs het streekvervoer plat door een dag lang te staken voor de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button