Politiek & OpinieVoorpagina

Skejby ook in Zwolle?

Zwolle – Je zegt ‘skeebuu’ en het is een woonproject voor studenten en gedetineerden uit Denemarken dat daar al meer dan 20 jaar heel succesvol is. In een woonpand met veel gezamenlijke ruimtes als keuken, woonkamer en badkamer wonen studenten en (ex-) gedetineerden samen in één huis. Voor gedetineerden in het woonproject is de recidive terug gedrongen met 25%. Studenten voegen belangrijke levenslessen toe aan hun studietijd. In Denemarken gaat het om een zeer diverse groep gedetineerden. De studenten kiezen bewust voor het project, vaak zijn dat studenten psychologie, sociologie, maatschappelijk werk of bijvoorbeeld criminologie.

Skejby is op het netvlies gekomen van Job Boersma, Zwollenaar en vrijwilliger bij de gevangenis om gevangenen te helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. En via Job op het netvlies van vele Zwollenaren waaronder mijzelf. Al meteen nadat hij het plan om dit mooie project ook in Zwolle te organiseren met mij deelde zag ik mogelijkheden en kansen. Middelen voor reclassering zijn fors minder geworden. Voor de resocialisatie van TBS-ers is nog geld beschikbaar, maar begeleiding van mensen die een relatief korte straf hebben uitgezeten komt voor een belangrijk deel neer op vrijwilligers. Wij vinden dat iedereen een tweede kans verdient. En daar heb je hulp bij nodig als je fouten hebt gemaakt, vast hebt gezeten en terug komt in de samenleving. In dit project bied je die steun als samenleving, als wijk en als leefgemeenschap van studenten. Sterker dan dat kan het niet, die steun. Immers, zoals een ex- gedetineerde het verwoordde: “Doordat mensen om mij heen vertrouwen in mij hadden kon ik ook weer vertrouwen in mijzelf krijgen.”

Natuurlijk, er zijn ook allerlei vragen. Wie gaat er wonen? Hoe organiseer je het in de buurt? Wat vinden studenten ervan, zijn zij geïnteressseerd? Is het gevaarlijk, wat zijn de risico’s? Hoe kunnen we dit betalen? Op al die vragen moet natuurlijk een antwoord komen. Gelukkig zijn er inmiddels vele betrokkenen, organisaties en particulieren die hun schouders onder het project willen zetten. De projectorganisatie is ambitieus, wil begin 2017 met een pilot starten. Misschien wordt die strakke planning niet helemaal gehaald, toch hopen we dat een pilot volgend jaar met warme steun van de raad én de buurt waar het komt kan starten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button