CoronavirusEconomieKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Ruim 1,4 miljoen steun voor culturele sector Zwolle

Zwolle – Ruim 1,4 miljoen euro wordt ingezet voor de culturele sector in Zwolle. Het college van burgmeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om deze rijksbijdrage uit het coronafonds volledig in te zetten voor de culturele sector. Het geld gaat vooral naar instellingen en makers die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen. En ook naar organisaties die niet eerder steun ontvingen uit fondsen die het Rijk voor de culturele sector beschikbaar stelde.

Deze keuze komt voort uit het onderzoek dat de gemeente Zwolle deed naar de effecten van de lockdown op de culturele sector. Daaruit blijkt dat vooral instellingen, gezelschappen en zzp-ers die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten, losse opdrachten of projectsubsidies het financieel zwaar hebben. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 82% van de zelfstandigen in de culturele en creatieve sector negatieve gevolgen van de Corona-maatregelen heeft ondervonden. De gemiddelde omzetdaling was 57 procent. De (grote) instellingen die structurele subsidies ontvangen of aanspraak konden maken op eerdere steunmaatregelen lijken vooralsnog redelijk door de coronacrisis heen te komen, mits de lockdown niet te lang meer voortduurt.

Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld: “Met dit voorstel beperken we deels de schade aan de culturele sector en hopen wij zoveel mogelijk cultuurmakers, gezelschappen en jong talent overeind te houden. De culturele sector is heel belangrijk in onze mooie stad. Ik hoop dat wij hiermee ons culturele ecosysteem kunnen herstellen, dat makers weer aan de slag kunnen en iedereen weer volop kan genieten van cultuur in de stad.”

Maatregelen

Het beschikbare geld wordt, als de gemeenteraad ermee instemt, als volgt verdeeld:

  • Eenmalige subsidie voor instellingen die het werk van Zwolse makers presenteren of instellingen die bijdragen aan/onderdeel zijn van de Zwolse culturele infrastructuur. Hiervoor is in totaal € 500.000,- beschikbaar. De voorwaarde is dat deze instellingen geen steun uit eerdere steunpakketten van het Rijk voor de culturele sector hebben gekregen.
  • Voor cultuurmakers
    • Het totale beschikbare subsidiebedrag voor de bestaande subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit wordt flink verhoogd met € 370.000,-. Er komt een extra aanvraagronde voor geld uit deze regeling.
    • De bestaande regeling voor tegemoetkoming in de kosten voor zaalhuur wordt uitgebreid met extra geld en met extra ruimtes. Met deze uitbreiding worden zowel de huurders (amateurverenigingen)  als de verhuurders van de ruimtes financieel geholpen.
    • Een belangrijke schakel in het ondersteunen van (jonge) cultuurmakers is het Hybride productiehuis. Het Hybride productiehuis ondersteunt deze jonge talenten door aanbieden van bijvoorbeeld oefenruimte maar ook met advies over sponsoring en fondsenwerving of over het gebruikt van digitale tools voor online concert- of theaterbeleving.

Vervolg

De regelingen en het geld zijn nog niet beschikbaar voor aanvragen. Dat gebeurt zo snel mogelijk nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorstel van het college. De culturele sector wordt daar over geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button