EconomieNieuws uit ZwolleRegioZorg & Welzijn

Kansen op werk in zorg nemen toe

Zwolle – In februari daalden de WW-uitkeringen in twee van de drie regio’s in Overijssel en Gelderland Noord. Alleen in Twente was sprake van een toename. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in de drie regio’s lager dan het landelijk gemiddelde.

Eind februari 2021 verstrekte UWV 6.953 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit
een afname van 0,3% (-22 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 0,9%.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in Regio Zwolle is 5,8%,
oftewel 383 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).

De zorg is een belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid. De verwachting van UWV is dat het aantal banen in de zorg in 2021 verder toeneemt. Dit zal voor verschillende zorgberoepen, die ook voor corona al grote tekorten kenden, een uitdaging opleveren.

Belangrijke sector

De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Overijssel en Gelderland Noord. Al voor
corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de
spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker
personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. De
arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is echter nog steeds krap. Zo is er veel vraag naar
bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en
verzorgenden IG. Voor verzorgenden IG is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap.

Kansrijke beroepen

Een groot aantal zorgberoepen staat dan ook in de lijst Kansrijke beroepen van UWV:
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/. De meeste zorgberoepen op deze
lijst vereisen minimaal een opleiding op mbo-3 niveau. Dat kan een flinke drempel voor werkzoekenden
zijn, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die
kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3.

Naar verwachting zal het aantal banen in de zorg verder blijven toenemen en kan dit ervoor zorgen dat
ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog;
ruimte voor inwerken en begeleiden van nieuw personeel is zeer beperkt. Dit biedt uitdagingen voor
scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers.

Ondersteuning werkgevers

UWV en samenwerkingspartners ondersteunen werkgevers om in de vraag naar zorgpersoneel te
voorzien. Vanuit de Werkgeversservicepunten worden verschillende projecten geïnitieerd. Zo begeleidt
Werkplein Twente op dit moment ongeveer 50 geïnteresseerde zij-instromers in de zorg, om goed
voorbereid te zijn op de sollicitatieronde voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-plaatsen in
september.

Vanuit Werkgeversservicepunt Regio Zwolle zijn 18 kandidaten begonnen aan een voortraject. Ze krijgen
één dag in de week les en lopen de andere dagen stage bij een zorginstelling. Op deze wijze worden ze
klaargestoomd voor een BBL-opleiding.

Ontdek de zorg-week

Van 22 tot en met 27 maart is de Ontdek de zorg-week. In deze week vinden landelijk en regionaal
diverse activiteiten plaats om de mogelijkheden van de sector zorg & welzijn te ontdekken. 25 maart
komt er een aflevering van Werkplein TV van Werkplein Twente online, geheel gericht op deze sector.
Nog veel meer activiteiten in deze week vindt u op ontdekdezorgweek.nl.

De UWV barometer arbeidsmarkt zorg geeft meer inzicht in deze sector:
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/zorg/

Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren