112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Rijkswaterstaat: zwem niet in rivieren en kanalen!

Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom: zwem niet in rivieren en kanalen!

Kramp en onderkoeling

Zwemmen in rivieren en kanalen is om een aantal redenen gevaarlijk. Door onverwachte temperatuurswisselingen in het water, als gevolg van stroming en plotselinge diepte, kunnen zwemmers kramp krijgen en onderkoeld raken. Soms is het dan lastig of zelfs onmogelijk om nog verder te zwemmen.

Gevaar scheepvaart

Scheepvaart heeft een zuigende werking: zwemmers verliezen het van de sterke stroming en draaikolken die daardoor ontstaan. Het kan gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Verder zijn zwemmers vanaf een schip nauwelijks zichtbaar; een groot schip kan bovendien niet direct vaart minderen of uitwijken.

Kribben en strandjes

Langs de rivieren en tussen de kribben ontstaan vaak natuurlijke strandjes. Hoewel deze ertoe lijken uit te nodigen, geldt de waarschuwing voor zwemmen ook hier. Juist rondom de kribben kan de stroming verraderlijk zijn. Dat geldt ook voor locaties langs de Waal waar veel kribben –in het kader van Ruimte voor de rivier- verlaagd zijn en waar met dammen oevergeulen zijn aangelegd.

Zwemmers riskeren boete

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden:

·     In de vaarweg van rivieren;

·     In kanalen;

·     In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;

·     In de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn;

·     In de routes van veerponten;

·     In en rond havens;

·     In snelvaargebieden;

·     Op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

Wie wel zwemt op een van deze plaatsen riskeert behalve persoonlijk letsel een boete van 140 euro. Mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat patrouilleren op het water om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten.

Spring niet van bruggen

Ook duiken en springen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen is gevaarlijk en niet toegestaan. Daar komt bij dat door het vaak troebele water de diepte niet in te schatten is. Ook kunnen onzichtbare voorwerpen op de bodem zoals fietsen en winkelwagentjes, verwondingen veroorzaken.

Toch veilig zwemmen in natuurwater?

Er zijn veel plaatsen in Nederland waar veilig gezwommen kan worden in natuurwater. De veilige zwemlocaties staan op www.zwemwater.nl. Er is ook een gratis zwemwater-app met gegevens van honderden zwemlocaties. De waterkwaliteit van deze locaties wordt in de zomer scherp in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.

 

Back to top button