Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Restauratie Academiehuis de Grote Kerk officieel van start

Zwolle – Maandag vond de officiële aftrap van de restauratie van het Academiehuis de Grote Kerk plaats. Tussen 2021 en 2025 zullen er allerlei werkzaamheden plaats vinden. De aftrap begon met het onthullen van het bouwbord aan de buitenzijde van de kerk door Janco Cnossen, de bestuursvoorzitter. Historicus Kim Meisner vertelde in de kerk meer over de restauratie.

De Grote Kerk van Zwolle

De middeleeuwse stadskerk is eeuwenlang het letterlijke middelpunt van het sociale leven van Hanzestad Zwolle geweest. Hier kwam men samen, vond men inspiratie, ontmoette men elkaar, werd gesproken, gehandeld en begraven. De kerk was het overdekte plein voor de Zwollenaren, het icoon van de Hanzestad. Langzaam maar zeker zien we dat de kerk deze functie weer terugkrijgt. Wel heeft het gebouw zichtbaar te lijden gehad onder de tand des tijds. Er is sprake van een restauratiebehoefte.

In deze uitdaging is Zwolle gelukkig niet uniek en dat werd ook door de overheid gezien bij het formuleren van het regeerakkoord. Hierin werd een groot bedrag gereserveerd om een inhaalslag te kunnen maken met de restauratie van grote monumenten in Nederland. Stichting Academiehuis de Grote Kerk is bij het vernemen van dit nieuws direct gestart met onderzoek en het opstellen van een uitgebreid restauratieplan. In maart kwam het geweldige nieuws dat het rijk dit plan steunt met een bedrag van 3,44 miljoen euro. Maar liefst 80 procent van het vastgestelde subsidiabele bedrag is daarmee gefinancierd. Hierdoor starten zij met vertrouwen aan een bijzonder omvangrijk en meerjarig restauratietraject.

De stichting acteert sinds haar oprichting met een zware rugzak stevig op de rug. Die van de grote uitdagingen op het gebied van restauratie en onderhoud die zwaar drukken op de exploitatie van de stichting. Het komende traject geeft de stichting de kans om de rugzak af te werpen en een veel lichtere, namelijk die van ‘het bijhouden en onderhouden van het monument’ op te nemen. Er is nog wel de uitdaging om de resterende 20 procent te financieren. Naast aanschrijven van fondsen voor een donatie vraagt de stichting ook iedereen die zich betrokken voelt om bij te dragen. Eenmalig doneren is mogelijk, maar iedereen die dat wil kan ook ‘Vriend’ worden van Academiehuis de Grote Kerk of toetreden tot de ‘Orde van Michaël’.

Academiehuis de Grote Kerk is in ontwikkeling

Stichting Academiehuis de Grote Kerk wil dit markante en beeldbepalende Zwolse Rijksmonument in stand houden. Het monument moet daarvoor technisch in orde, duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Om de instandhouding te borgen is een restauratieplan ontwikkeld, samen met een transitie en duurzaamheidsplan. Na een uitgebreid onderzoeksprogramma en overleg met alle participanten, is in samenwerking met diverse experts een restauratieplan opgesteld. Uitgangspunt van het plan is een sobere en doelmatige aanpak die past binnen de opgestelde (interieur)visie. In het restauratieplan zijn de volgende onderdelen onderzocht en opgenomen:

 • Zerk: Archeologisch onderzoek, verduurzaming, restauratie en egalisatie
  Deze kerk is de laatste rustplaats van 700 mensen waaronder Gerard ter Borch, Aleida Greve en
  Frans Caspar Schnitger.
 • Gevel en kap: Herstel van de gevelstenen en zandstenen steunberen, vernieuwing van de dakgoten en restauratie van de houten dakconstructie
  De Grote Kerk is gebouwd tussen 1370 en 1452. De laatste grote restauratie aan de buitenkant van de kerk begon in 1883. De dakconstructie van de kerk bestaat vooral uit hout, erg brandgevaarlijk. Daarom komt er ook een nieuw brandveiligheidssysteem.
 • Gewelf: Herstel van scheuren in de gewelven, het schoonmaken en conserveren van het stucwerk en de schilderingen en het conserveren van muurschilderingen.
  Voor de beeldenstorm van 1580 was de kerk rijk beschilderd. Op dit moment zijn er in de kerk nog zeven schilderingen te vinden. Veel van deze schilderingen zijn erg kwetsbaar omdat ze op kalk geschilderd zijn. Zonder ingrijpen verdwijnen ze op den duur.

 • Koorhek: Het schoonmaken en behandelen van het hek, het vastzetten van loszittende delen en het repareren van de deuren en panelen. Het koorhek is het oudste interieurstuk van de kerk. Het werd als eerste pronkstuk na de reformatie in 1597 door Swier Kistemaker in de kerk geplaatst en is gemaakt van het beste hout wat toen te verkrijgen was. Het koorhek wordt tijdens de restauratie intensief gereinigd.
 • Kansel: Het stabiliseren van de verzakkende preekstoel, het schoonmaken van de preekstoel en dooptuin en het vastzetten van loszittende delen.
  De kansel van de kerk is de op één na grootste van Nederland. Hij werd gemaakt door Adam Straesz tussen 1617 en 1622. Hij had eigenlijk in een jaar klaar moeten zijn.
 • Orgel: Restauratie van de orgelkas, windladen, mechaniek en de orgelpijpen
  Het orgel van de grote kerk is uniek, het is het grootste originele barokorgel van Europa. Het is in 1721 door de beroemde orgelbouwers Frans Caspar en Johan Georg Schnitger opgeleverd.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button