Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

René de Heer heeft Erepenning gekregen van Zwolle

Zwolle – Burgemeester Peter Snijders heeft woensdag 15 juni a.s. omstreeks 15.40 uur de Erepenning van de gemeente Zwolle uitgereikt aan René de Heer. Dit gebeurde tijdens de bijzondere raadsvergadering in de raadzaal van het stadhuis, bij zijn afscheid als wethouder.

Verdiensten voor de samenleving

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle kent René de Heer de erepenning toe als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere, langdurige verdiensten voor de stad.

Met bevlogenheid, enthousiasme en visie bracht René de Heer als bestuurder veel tot stand in tijden van grote maatschappelijke opgaven met (inter)nationale impact voor Zwolle en de regio. Opgaven die hij integraal en mensgericht benaderde in zijn streven naar een werkbare, vernieuwende en gedragen aanpak. Hij versterkte daarbij de relatie met zowel Den Haag als Brussel en samen met de partners die van belang zijn.

Erepenning en ereburgerschap

Met René de Heer telt het gezelschap erepenninghouders nu bijna 40 personen en/of organisaties. Zwolle heeft twee ereburgers, Henk Jan Meijer en Wim Waanders. In de loop der jaren zijn meerdere houders van de erepenning en ook enkele ereburgers overleden. Op zwolle.nl is het volledige overzicht terug te vinden, evenals informatie over het onderscheid tussen de erepenning en het ereburgerschap.

Gerelateerde artikelen

Back to top button