KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag officieel gestart

Zwolle – Afgelopen woensdag was bij Stichting Focus in Zwolle de startbijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag IJsselland. Bestuurders van de betrokken organisaties ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Zij spraken daarmee de wens uit om de aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid en onbegrepen gedrag te ondersteunen.

In de kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag werken professionals uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Met elkaar pakken ze relevante vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. In de kenniswerkplaats staat het gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren centraal. Hiermee wordt een duurzame regionale (kennis)infrastructuur opgezet.

De kenniswerkplaats wil bijdragen aan een welkome en genereuze samenleving, waarin mensen met en zonder onbegrepen gedrag kunnen ‘zijn’ en iets kunnen betekenen zonder te stigmatiseren. Daarnaast richt de kenniswerkplaats zich op preventie en vroegsignalering in de persoonsgebonden aanpak van onbegrepen gedrag.

De organisaties die met deze samenwerkingsovereenkomst verbonden zijn aan deze kenniswerkplaats zijn: GGD IJsselland, Hogeschool Windesheim, RIBW, Stichting Focus, gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Travers Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Zilveren Kruis, Leger des Heils, deltaWonen en Dimence Groep.

Lees meer informatie over de kenniswerkplaats of volg de kenniswerkplaats op LinkedIn.

 

Bron
ggd ijsselland

Gerelateerde artikelen

Back to top button