Onderwijs & WetenschapVoorpaginaZorg & Welzijn

Reactie Isala op Uitzending Meldpunt/omroep Max: digitalisering patiëntendossiers

Zwolle – Isala heeft een reactie gegeven over het digitaliseren van patiëntengegevens door Belgische gevangenen. Deze kunt u hieronder lezen.


Het televisieprogramma Meldpunt (omroep Max) besteedt dinsdagavond 26 januari aandacht aan het onderwerp digitalisering van patiëntendossiers. De redactie van Meldpunt heeft vragen gesteld aan Isala over het digitaliseren en opslaan van patiëntendossiers, in het bijzonder door het bedrijf Iguana (voorheen Allgeier).

De redactie van Meldpunt zegt aan te kunnen tonen met beeld dat Iguana patiëntendossiers heeft laten bewerken door derden, waaronder gedetineerden, en vraagt zich af of Isala hiervan op de hoogte was. Naar aanleiding van deze vragen is Isala een onderzoek gestart. Isala heeft de volgende bevindingen gedaan en deze ook gedeeld met de redactie van Meldpunt.

Digitalisering dossiers Oogheelkunde door bedrijf Iguana

In 2012 ontstond bij de afdeling Oogheelkunde van Isala in Zwolle de noodzaak om patiëntendossiers te digitaliseren en uit huis te plaatsen. Deze opdracht is uitgevoerd door de firma Allgeier (nu Iguana). Het betreft patiëntendossiers van de afdeling Oogheelkunde uit de periode 2000 tot en met 2012.
Isala heeft, na de melding door het tv-programma Meldpunt, contact gezocht met de firma Iguana. Iguana bevestigt zaken te hebben gedaan met de gevangenis in Leuven (België). Het bedrijf kan niet uitsluiten dat patiëntendossiers van Isala Oogheelkunde in de gevangenis te Leuven scanklaar (verwijdering van nietjes) zijn gemaakt. Het scannen van onze dossiers is in het bedrijf Iguana zelf gebeurd. Iguana bevestigt dat alle papieren dossiers inmiddels na opdracht van ons zijn vernietigd. Alle digitale patiëntendossiers zijn in het bezit van Isala.

Op basis van het veiligheidsplan dat Iguana hanteert en de confidentialiteitsverklaring van de personeelsleden concludeert onze jurist dat Iguana conform de vigerende wet- en regelgeving haar opdrachten uitvoert. Contractueel is de privacy van patiënten en de bescherming van gegevens geborgd. Er geldt een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht voor alle personen die bij dit project betrokken zijn en waren, dus ook medewerkers van derden. Het is daarbij niet toegestaan om inhoudelijk kennis te nemen van de dossiers, laat staan deze met derden te delen.

Aangezien Isala patiëntveiligheid en daarmee ook de bescherming van patiëntgegevens hoog in het vaandel heeft staan, zijn wij onaangenaam verrast over het feit dat onze patiëntendossiers buiten ons medeweten verplaatst zijn naar een derde partij om bewerkt te worden. Isala realiseert zich dat het voor patiënten vreemd kan overkomen dat gedetineerden worden ingezet voor dergelijke werkzaamheden, ondanks dat dit niet in strijd is met vigerende wet- en regelgeving.
Als Isala van te voren had geweten dat Iguana dergelijke werkzaamheden ook laat uitvoeren op locaties van derden en in het bijzonder door gedetineerden, dan had Isala mogelijk een andere keuze gemaakt. Het gesprek met Iguana en het feit dat de opdracht is afgerond, leidt op dit moment niet tot verdere vervolgstappen van Isala.

Opslag overige patiëntendossiers Isala en Isala Diaconessenhuis

Isala in Zwolle heeft ter voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwbouw haar overige patiëntendossiers in 2012 uit huis geplaatst. Deze dossiers zijn opgeslagen bij de firma Dataspace te Eindhoven. De patiëntendossiers worden on demand gescand in het bedrijf Dataspace en daar vernietigd als Isala daartoe toestemming geeft. Alle werkafspraken zijn vastgelegd in een contract met deze firma. Isala in Zwolle heeft alleen met Dataspace te Eindhoven een contract om deze werkzaamheden uit te mogen voeren. De privacy van deze patiëntgegevens zijn volledig gewaarborgd. Onze huidige partner Dataspace heeft nogmaals bevestigd dat de werkzaamheden hiervoor plaatsvinden binnen het bedrijf Dataspace conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

De patiëntendossiers van Isala Diaconessenhuis te Meppel zijn afgelopen jaar scanklaar gemaakt en gescand in het ziekenhuis zelf. Na het scannen en de controle daarvan zijn de papieren patiëntendossiers vernietigd. Patiëntendossiers ouder dan 2012 zijn opgeslagen bij de firma I-FourC in Reuver en worden on demand binnen dat bedrijf gedigitaliseerd. Ook hier vinden geen verplaatsingen plaats van de patiëntendossiers naar andere locaties.

Vragen patiënten Oogheelkunde Zwolle

De werkwijze in combinatie met een veiligheidsplan en geheimhoudingsverklaring is niet in strijd met de wetgeving. Maar Isala realiseert zich dat de combinatie van patiëntendossiers en gedetineerden een ongelukkige is en tot vragen kan leiden. Als wij van te voren op de hoogte waren gesteld, dan hadden wij mogelijk een andere keuze gemaakt.
Nogmaals benadrukken wij dat er geen patiëntendossiers van Oogheelkunde (Zwolle) meer in bezit zijn van Iguana en dat de overige patiëntendossiers van Isala conform de geldende wet- en regelgeving zijn opgeslagen bij onze huidige partners Dataspace en I-FourC.

Vandaag liet Iguana ons weten dat er van een datalek bij Isala géén sprake is.

Isala realiseert zich dat de uitzending van Meldpunt kan leiden tot vragen bij patiënten. Als u in de periode 2000-2012 patiënt bent geweest bij de afdeling Oogheelkunde van Isala in Zwolle en vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Isala via het speciale telefoonnummer (038) 424 44 30 (tijdens kantoortijden) of uw vraag stellen middels het reactieformulier op de website van Oogheelkunde. Wij proberen uw vragen dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button