Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Politiek: PvdA – Zorgen om betaalbaarheidsproblemen bij zelfstandig wonen

De PvdA heeft afgelopen maandag haar zorgen geuit om de betaalbaarheidsproblemen bij zelfstandig wonen. Aanleiding is de informatienota ‘Opbrengsten WWZ038 2014′ en bijbehorend ‘Onderzoek Nibud naar betaalbaarheid’ (zie de ingekomen stukken van 12 januari 2015). Hieruit blijkt dat voor enkele groepen inwoners de betaalbaarheid van het wonen een belangrijk knelpunt is en dat de scheiding van wonen en zorg voor sommige huishoudens tot grote betaalbaarheidsproblemen kan leiden.

De gemeente Zwolle wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Uit de informatienota en de onderzoeken blijkt dat voor enkele groepen inwoners de betaalbaarheid van het wonen een belangrijk knelpunt is en dat de scheiding van wonen en zorg voor sommige huishoudtypes tot grote betaalbaaheidsproblemen kan leiden. Uit de resultaten tevens blijkt dat een paar doelgroepen de basishuur niet eens op kunnen brengen. Dit zijn de stellen in de bijstand, minimumloon of met AOW met en zonder kinderen en de alleenstaande met een bijstandsuitkering

Dergelijke situaties zijn niet alleen uiterst ongewenst en op gespannen voet met ambities van deze gemeente ( Lang zult u wonen, Iedereen doet mee, Armoedebeleid), maar zorgen ook voor een extra druk op bestaande voorzieningen en regelingen (bijzondere bijstand, schuldhulp, kosten voor bewindvoering).

Daarom heeft PvdA het college opgeroepen om ruim voor de behandeling van de perspectiefnota (bij voorkeur begin 2e kwartaal 2015) te komen met voorstellen om deze ongewenste situaties op te heffen en het wonen voor deze mensen betaalbaar te maken en te houden. Wij vragen het college ook in deze voorstellen uit te werken wat de woningcorporaties, de zorgverzekeraar en maatschappelijke partners kunnen doen om de betaalbaarheid van het langer zelfstandig willen wonen mogelijk te maken.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button