KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Proef met Right to Challenge voor bewonersinitiatieven

Zwolle – Onlangs is de pilotperiode voor onderzoek naar het gebruik van ‘Right to Callenge’ (RtC) afgerond. Tijdens deze verkenning bleek dat de gemeente met verschillende instrumenten inwonersinitiatieven faciliteert, maatschappelijke betrokkenheid vergroot en inwonersparticipatie stimuleert. Het staat in de beantwoording van vragen van D66 door wethouders Michiel van Willigen en Monique Schuttenbeld.

Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen‘. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kan overnemen. Bijvoorbeeld als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Met bestaande financieringsinstrumenten heeft de gemeente de afgelopen periode inwoners meer ruimte gegeven om zelf oplossingen te bieden voor opgaven in hun buurt. En ze heeft met partijen verkend hoe ze nieuwe ideeën voor gemeentelijke beleid aan kunnen dragen.

Een voorstel voor het invullen van RtC ligt ter goedkeuring in het college en de raad. Een van de voorstellen gaat over het aanstellen van een initiatievenmakelaar bij een externe partner. Inwoners met een initiatief, wat leidt tot verbetering van de dienstverlening van de gemeente, gaat men begeleiden in het proces bij het ontwikkelen van dit initiatief.

Invloed

Partners in de stad worden in een vroeg stadium betrokken bij het beleid. Daarnaast vinden er regelmatig gesprekstafels plaats met inwoners om samen met hen te bouwen aan een stevige sociale basis. Inwonersinitiatieven krijgen een plek in beleid of uitvoering door hen aan de voorkant goed mee te nemen,
naar hen te luisteren en door hen serieus te nemen. Partijen uit de stad hebben ruimte gekregen om mee te doen via transparante inkoop-, aanbesteding- en subsidiekaders.

Tijdens het pilotproces van RtC is gebleken dat inwoners behoefte hebben aan meer ondersteuning en begeleiding bij het proces om hun initiatief te ontwikkelen.

Het is de wens van het college, zoals verwoord in het coalitieakkoord ‘Samen voor een waarde(n)volle toekomst’, om bewonersparticipatie te vergroten.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button