KabelkrantNieuws uit ZwolleVervoerZorg & Welzijn

Consequenties klachten doelgroepenvervoer

Zwolle – Het doelgroepenvervoer is niet goed uitgevoerd. De gemeente Zwolle stelt daarom aanbieder Munckhof in gebreke. Naast de ingebrekestelling bereidt Zwolle een schadeclaim voor vanwege de compensatieregeling met de scholen en ouders. Het blijkt uit een nota die wethouders Michiel van Willigen en Dorrit de Jong sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Doelgroepenvervoer is de verzamelterm van Leerlingen vervoer en WMO vervoer. De wethouders willen eraan blijven werken de kwaliteit van het doelgroepenvervoer te verbeteren. Ze willen verder de zelfstandigheid van leerlingen die naar school gaan verbeteren. Daarvoor willen ze met de provincie een aantal pilots draaien en moeten ze de regels een update geven.

Het college gunt Munckhof een herstelperiode van één maand. Mocht deze dan nog niet voldoen aan de contractuele verplichtingen, dan volgen er maatregelen. Volgens de Algemene Inkoopvoorwaarden zou de gemeente in geval van verzuim het vervoer zelf kunnen regelen, eventueel met hulp van derden en op kosten van Munckhof. Gelet op de omvang en complexiteit van het doelgroepenvervoer is de gemeente hiervoor niet uitgerust.

Wanprestaties

Naast de ingebrekestelling bereiden de wethouders de schadeclaim met betrekking tot de compensatieregeling
voor. Dat is vanwege onder andere door ouders gereden extra kilometers door de wanprestaties van Munckhof.

In december 2022 is opdracht gegeven om grotere bussen in te zetten. 16 persoons bussen zijn qua grootte en bemensing het meest wenselijk om in te zetten. Nog grotere bussen (touringcars) hebben het nadeel niet in alle straten en buurten te kunnen rijden. Daarnaast moet de veiligheid van de kinderen met de nodige begeleiding kunnen worden gegarandeerd.

Er is in toenemende mate sprake van loosmeldingen. Loosmeldingen zijn meldingen waarbij de chauffeur zich meldt bij het ophaaladres (Thuisadres of school) waarbij een kind niet aanwezig is en niet op tijd is afgemeld. Dit ontstaat vaak doordat de taxi al te laat komt en er vervolgens het kind op eigen gelegenheid wordt gebracht. Hierbij wordt het kind vaak niet afgemeld. Dit is zeer begrijpelijk omdat dit in een situatie van haast en stress plaatsvindt.

Doel

Het doel is om het doelgroepenvervoer niet meer synoniem te maken met de inzet van een taxi. Uitgangspunten hierbij zijn dat er veel meer wordt gestreefd naar zelfstandigheid van de leerling, een ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de leerling leidend moet zijn en dat ouders de eventueel noodzakelijke begeleiding zelf regelen.

Vanuit een inclusieve gedachte willen de wethouders inwoners helpen om gebruik te maken van openbare
vormen van vervoer, daar waar men nu nog maatwerkvervoer inzet. De volgende pilots worden
daarom opgezet:
a. Go-Ov / Reiskoffer: Via een slimme app kunnen kinderen en volwassenen na enige training
zelfstandig in het OV. Voorwaarde hiervoor is dat het OV op de juiste plekken komt. Hiervoor is
een onderzoek gaande.
b. By-Bike: een fietsproject waarbij kinderen worden getraind om zelfstandig naar school te fietsen.
c. ANWB Automaatje / buurtbus+: Een pilot waarbij mensen tegen een geringe vergoeding door
vrijwilligers kunnen worden vervoerd. In het verlengde hiervan wordt gedacht aan een buurtbus om
mensen in groepen te kunnen vervoeren. Deze buurtbus kan ook een welzijnsfunctie vervullen
door bij activiteiten of evenementen te worden ingezet.

De begroting hiervan neemt men mee in de komende begrotingscyclus.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button