EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Primark medio 2016 in hart Zwolle

[Video laat voormalige plannen zien. Deze worden nu deels aangepast]

 

In Zwolle opent naar verwachting medio 2016 het groot internationaal winkelbedrijf Primark de deuren. Binnenkort wordt het ontwerp openbaar. Met de komst van de winkel wordt opnieuw een impuls gegeven aan het winkelhart van de Overijsselse hoofdstad. Eerder al maakte Zara bekend zich in Zwolle te vestigen, opende de bijzondere cultuurwinkel Waanders in de Broeren de deuren en werd de stad verrijkt met diverse kleinschaliger initiatieven.

Primark opent meerdere vestigingen in Nederland

Primark zal de komende jaren in Nederland nog een aantal nieuwe vestigingen openen. In november en december 2014 zullen in Den Haag en in Rotterdam een Primark vestiging worden geopend. Hoewel Rotterdam al een Primark vestiging heeft, wordt er dit jaar nog een Primark geopend. In het verlengde van deze uitbreidingen, gaan de geruchten dat Primark een vestiging zal openen in Zwolle. De verwachting is dat Primark Zwolle aan het einde van 2015 geopend zal worden. Voordat het zover is zal de Melkmarkt (vermoedelijke locatie Primark Zwolle) flink op de schop moeten.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor het nieuwe winkelpand, door architecte Dana Ponec. Zij ontwierp al eerder het, met enthousiasme ontvangen, plan voor nieuwbouw voor deze bijzondere locatie in het historische Zwolse stadshart.

De architecte heeft nu een volledig nieuw ontwerp gemaakt: Primark wil de gehele locatie benutten voor zijn winkelformule, waardoor de woningen komen te vervallen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat er geen behoefte meer is aan een openbare fietsenkelder op deze plek. Bij het opstellen van het nieuwe ontwerp is de afgelopen periode een aantal partijen betrokken zoals De Vrienden van de Stadskern, het Oversticht en diverse ondernemers uit de binnenstad. Deze partijen hebben positief gereageerd op het ontwerp.

Het afgeronde ontwerp wordt op maandag 24 november aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomst voor iedereen toegankelijke presentatie is in het Stadhuis en begint voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, om 18.30 uur.

Planning

Nu een aansprekende invulling voor de locatie is gevonden kan binnenkort begonnen worden met de sloop van de bestaande bebouwing en daarop aansluitend de nieuwbouw. Met direct belanghebbende ondernemers uit de omgeving zijn of worden op korte termijn gesprekken gevoerd om de werkzaamheden zo te organiseren dat zo min mogelijk overlast ontstaat door de werkzaamheden en de aan- en afvoer van materialen. Daarbij is ook rekening gehouden met de samenloop met andere projecten die in 2015 zullen spelen zoals de werkzaamheden aan de Pannekoekendijk/Harm Smeengekade, de herinrichting van de Oude Vismarkt/Koningsplein en de realisatie van een havenmeestergebouw op het Rodetorenplein

Afwikkeling

De gemeenteraad moet zich binnenkort uitspreken over de (financiële) afwikkeling van het nieuwbouwproject. De opbrengsten voor de gemeente, naast de (economische) impuls voor het stadshart, bedragen € 1.136.762. Dat bedrag bestaat voornamelijk uit de opbrengst van de verkoop van het voormalige gemeentearchief op de bouwlocatie. Kosten die de gemeente maakt voor deze afwikkeling bedragen een bijdrage aan de asbestsanering en een vergoeding aan de projectontwikkelaar voor het niet doorgaan van de fietsenkelder. In totaal gaat dat om maximaal 260 duizend euro.

Verzoek

De verwachting is dat begin december de omgevingsvergunning voor het project aangevraagd kan worden. Dan kan ook de sanering en sloop beginnen. De verwachting is dat de nieuwe winkel medio 2016 kan worden geopend. De naam van de internationale retailer die naar Zwolle komt wordt op verzoek van het concern zelf pas in een later stadium openbaar gemaakt.

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

De ontwikkeling aan de Melkmarkt draagt bij aan de ambitie om als stad een bestendige plek te hebben in de top van de Nederlandse binnensteden. Deze ambitie staat verwoord in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Dit programma geeft een visie op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad, en geeft aan hoe de gewenste ontwikkeling bereikt kan worden. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad.

Binnenstad informatie
Foto ontwerpen DLH ontwikkeling
Foto bron: ontwerpen DLH ontwikkeling

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button