Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Oproep gemeente: doe mee aan enquête over openbare ruimte

“Wat vind jij in jouw buurt belangrijk in de openbare ruimte?” en “Ben jij bereid om bij te dragen aan een bewonersinitiatief hiervoor?”. Dit zijn vragen die centraal staan in een enquête die de gemeente van 5 tot en met 18 januari 2015 voorlegt aan de bewoners van Zwolle.

Wensen en verwachtingen

De gemeente wil de openbare ruimte meer en beter aan laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van bewoners, bezoekers en gebruikers. Bovendien moet vanwege bezuinigingen de openbare ruimte op een andere manier worden beheerd en onderhouden. De gemeente vraagt haar inwoners daarom mee te denken om hiervoor een goede richting te vinden.

Investeren

De gemeente vindt het belangrijk dat het geld dat we investeren in de openbare ruimte toekomstbestendig besteed wordt. Dat het op maat gebeurt, want niet elke wijk is hetzelfde. En dat we samenwerken met bewoners en partners.

Besluitvorming

In mei 2015 gaat de gemeenteraad besluiten nemen over het beheer van onze buitenruimte en het is belangrijk de meningen van de Zwolse bewoners daarin te betrekken. De gemeente doet daarom een dringende oproep aan iedereen om mee te doen aan de enquête. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in wat de mensen belangrijk en minder belangrijk vinden in het beheer van de openbare ruimte.

Vijf minuten

De enquête is te vinden op zwolle.nl/mijnbuitenruimte en het invullen neemt niet meer
dan vijf minuten in beslag.

Wijkdialogen

De uitkomsten van de enquête worden per wijk gepresenteerd en besproken in de
wijkdialogen die in januari en februari plaats gaan vinden. De planning van de
bijeenkomsten staat op zwolle.nl/mijnbuitenruimte.

Gerelateerde artikelen

Back to top button