Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

‘Onvergetelijk’, een magazine over vrijwillige zorg thuis in de laatste levensfase

Zwolle – Onzichtbare vrijwilligers, van onschatbare waarde. Stille werkers die in de nacht of overdag naar terminaal zieken thuis gaan. Ze worden door bijna niemand gezien, maar zijn van enorme betekenis voor mensen die thuis willen sterven. Dat zijn vrijwilligers in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

De verhalen van deze vrijwilligers, professionals in de formele zorg, mensen die gebruik hebben gemaakt van de hulp van VPTZ vrijwilligers en belangrijke informatie over de VPTZ wilde Zwolle Doet! graag bundelen in een magazine. Dat is ‘Onvergetelijk’ geworden.

De VPTZ is een landelijk initiatief. Mieke Voswijk is één van de personen die een centrale rol heeft gespeeld in het opzetten van de VPTZ in Zwolle in de afgelopen 30 jaar. Haar pensionering begin 2022 was de aanleiding om een magazine te ontwikkelen, waarin thuis sterven bespreekbaar wordt gemaakt en die ‘onzichtbare krachten’ zichtbaar maakt. De VPTZ-vrijwilligers zelf, maar ook de organisaties en expertise die erachter zitten. Zo versterkt Zwolle Doet! de kracht van informele zorg!

Hulp in de laatste levensfase

Is een dierbare in de laatste fase van zijn of haar leven? Het verzorgen van een geliefde in deze emotionele periode kan zwaar zijn. De hulp van vrijwilligers kan het voor een partner, familieleden en naasten draaglijker maken. De vrijwilliger helpt bij de persoonlijke verzorging en waakt aan bed bij de zieke. Thuis, in het ziekenhuis of in een instelling. ’s Nachts of overdag. Zo kunnen de mantelzorgers met een gerust hart slapen of even een boodschap doen. Onze vrijwilligers zijn actief in Zwolle, Hattem, Zwartewaterland en Kampen. Klik hier voor meer informatie.

Het magazine

Terminale zorg is allesbehalve moeilijk, eng en ingewikkeld; het is vooral waardevol en mooi. De verhalen in dit magazine laten dat zien.

Review van Marie-Christine, redactie Antenne – het kwartaalblad van VPTZ Nederland: “Een mooi en compleet magazine, waarin thuisinzet van alle kanten wordt belicht. ‘Onvergetelijk’ bevat niet alleen boeiende verhalen, maar heeft ook een goede onderwerpverdeling en een modern uiterlijk. Prachtige PR voor zowel de thuisinzet in Zwolle als die van alle lid-organisaties van VPTZ Nederland.”

“Opvallend is het verhaal over Lieke Eijkelkamp, 19 jaar, stagiaire bij ZwolleDoet! Ze is maatje van de 41-jarige Evelien, die in haar laatste levensfase zit. Iedere week ontmoeten ze elkaar. De vertrouwensband die ze hebben opgebouwd, ontstond vanuit oprechte interesse. Lieke: ‘Ik vraag veel aan Evelien. En mijn interesse en openheid geven haar vertrouwen in mij’.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button