BouwKabelkrantNieuws uit Zwolle

Online informatiesessie herontwikkeling Zwarte Waterzone

Zwolle – Zwarte Water Ontwikkelcombinatie houdt een reeks informatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone in Holtenbroek. De eerste bijeenkomst is op donderdag 18 maart. Tijdens deze online informatiebijeenkomst praat men omwonenden, direct betrokkenen en geïnteresseerden bij over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. De herontwikkeling beslaat twee locaties: een deel van het industrieterrein aan de Industrieweg (voormalige Triferto-locatie) en de (voormalige) jachthavens aan de Holtenbroekerdijk.

Planvorming

Tot en met 2019 heeft een groot aantal omwonenden en andere betrokkenen meegedacht over de planvorming van deze herontwikkeling. Met als doel om tot een nieuwe leefomgeving te komen met wonen, werken, groen en recreatie. In 2020 is de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie bezig geweest met het verwerken van deze input. En is er veel aanvullend onderzoek gedaan. Deze groep bestaat uit BEMOG Projektontwikkeling en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Input

De ontwikkelcombinatie laat die avond onder meer zien wat er is gedaan met de input van de buurt en andere betrokkenen en hoe het vervolgproces eruitziet. Men werkt nog aan het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Daarom zijn er het komende half jaar een aantal online informatiemomenten.

Eerste online bijeenkomst

De eerste online informatiebijeenkomst is op donderdag 18 maart om 19.30 uur*. Een ontwikkelaar van Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, de stedenbouwkundige en een projectbetrokkene van gemeente Zwolle geven in deze sessie een toelichting op de input die onder meer door de buurt is gegeven en wat daarmee gedaan is.

Meekijken?

Wie wil deelnemen aan de online informatiebijeenkomst kan zich  aanmelden via communicatie.nom@bpd.nl. De online informatiebijeenkomst is nadien ook terug te kijken via de website.

* In de uitnodiging, die huis aan huis is verspreid in de buurt, stond dat de bijeenkomst start om 20.30 uur (in plaats van 19.30 uur). Vanwege de verlenging van de avondklok is op 8 maart besloten het tijdstip een uur te vervroegen. Mensen die zich aanmelden naar aanleiding van de huis-aan-huis-uitnodiging krijgen daarover door de ontwikkelcombinatie informatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button