Voorpagina

Mooie resultaten voor deltaWonen

Zwolle – DeltaWonen heeft opnieuw positieve resultaten behaald in de visitatie van 2018. Op alle onderdelen heeft de Zwolse  woningcorporatie de goede score van 2014 vast weten te houden of zelfs weten te verbeteren.

deltaWonen laat zich één keer in de 4 jaar visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie. De resultaten gebruiken zij om de dienstverlening verder te verbeteren.

Oordeel visitatiecommissie 2018

De visitatiecommissie noemt deltaWonen een professionele organisatie die zich door ontwikkelt. De corporatie is actief om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de sociale woningvoorraad af te stemmen op de behoefte van de klant en markt. Medewerkers van deltaWonen krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan de visie en de strategie.

Wel raadt de visitatiecommissie deltaWonen aan om oog te blijven houden op een gezonde balans tussen ambities en werkdruk en om nóg meer de verdieping op te zoeken in de samenwerking met partnerorganisaties.

 

Prestatiegebied Cijfer 2014 Eindcijfer 2018
Presteren naar opgave en ambities 7,1 7,2
Presteren volgens belanghouders 7,1 7,2
Presteren naar vermogen 7,7 7,7
Governance 7,2 7,2

Turbulente jaren

Directeur-bestuurder Evert Leideman van deltaWonen zegt,  “Wij zijn trots op de behaalde resultaten. De afgelopen vier jaren waren turbulent. De vraag naar goedkope huurwoningen nam toe, de verhuurdersheffing is gestegen en de regelgeving werd verzwaard met invoering van de herziene woningwet en de nieuwe governance code”.

“Ondanks dat hebben we op alle gebieden toch mooie prestaties kunnen leveren. Met de inzichten die de visitatie ons verschaft, zien wij kans om onze relatie met de huurders, de samenwerking met stakeholders, én onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren”, aldus Leideman.

Het volledige visitatierapport lezen op de website van deltaWonen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button